Бъдещето на „Еразъм+“: повече възможности 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Европейският парламент предлага по-голям бюджет за програмата „Еразъм+“ и повече усилия за приобщаване на хора с ограничени възможности.

На 28 март депутатите гласуваха позицията си за начина на функциониране на програмата „Еразъм+“ от 2021 до 2027 г. Това е една от многото инициативи на ЕС, насочени към осигуряването на повече възможности за младите хора.

Депутатите предлагат трикратно увеличаване на бюджета и засилване на сътрудничеството с други европейски програми. Според тях трябва да бъде насърчено и участието на хора с по-малки възможности, включително чрез подкрепа за езиково обучение, оказване на административно съдействие и осигуряване на възможности за електронно обучение.

На 13 март Парламентът одобри продължаването на финансирането на всички текущи проекти в рамките на „Еразъм+“, дори ако Великобритания напусне ЕС без споразумение за уреждане на отношенията.

Какво представлява „Еразъм+“

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Тя започна като програма за студентски обмен през 1987 г., но от 2014 г. предоставя възможности за учители, стажанти и доброволци на всякаква възраст.

Над 9 милиона души са взели участие в програмата от създаването й, а само за 2017 г. участниците са близо 800 000 души. „Еразъм+“ обхваща 33 страни - всички страни от ЕС плюс Турция, Северна Македония, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, и е отворена за партньорски страни от целия свят.

По данни на Европейската комисия всеки трети стажант в „Еразъм+“ получава предложение за работа от фирмата, в която е бил на стаж. Също така пет години след дипломиране нивото на безработица сред хората, които са били на обучение или стаж в чужбина, е с 23% по-ниско спрямо хората, които не са се възползвали от подобна възможност.

Как можете да кандидатствате

„Еразъм+“ предлага възможности за хора и организации от цял свят. Процедурата за кандидатстване обаче може да се различава в отделните случаи. Прочетете повече тук.