Европейски избори 
23-26 май 2019 г. 

Въпроси на ЕС  Актуализиран: 
 
Изготвен:   

Европейските избори от 23 до 26 май 2019 г. са моментът да изразим позицията си за Европа. Изберете посоката на развитие на ЕС през следващите пет години.

Споделете тази страница: 

Статии 

       

Европа е изправена пред много предизвикателства и гласуването Ви дава възможност да изразите позиция за нейното бъдеще. Вижте защо това е важно в нашето видео.

Видеоматериали 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:)