Преките чуждестранни инвестиции: Европа защитава интересите си 

 
 

Споделете тази страница: 

ЕС одобри механизъм за оценка на потенциални инвестиции от гледна точка на сигурността и обществения ред ©AP Images/European Union-EP  

Не всички чуждестранни инвестиции са добри за Европа. Затова депутатите в ЕП подкрепиха на 14 февруари правна рамка за оценка на ползите и риска.

Новият механизъм позволява сътрудничество между Европейската комисия и държавите членки в случаи, когато определена инвестиция в една държава може да засегне сигурността или обществения ред в друга.

Целта е да се гарантира, че чуждестранните инвестиции не представляват заплаха за критично важна инфраструктура и не водят до придобиването на достъп до секретна информация или ключови технологии от страни извън ЕС. В същото време ЕС остава място, отворено за инвестиции.

"Този механизъм е символ, че европейците осъзнават, че светът не е пълен само с инвеститори с добри намерения", заяви авторът на доклада на ЕП Франк Пруст (ЕНП, Франция) по време на пленарния дебат. "Сега можем да заявим накъде отиваме - към Европа, която отстоява интересите си и ги защитава", допълни той.

Чуждестранни инвестиции - за и против

Инвестициите от чужбина са източник на капитали за икономиката, създават множество работни места и стимулират растежа. В края на 2017 г. преките чуждестранни инвестиции в ЕС са се равнявали на 6,3 трлн. евро, като най-големите инвеститори са били САЩ (2,2 трлн. евро общи инвестиции) и Швейцария (800 млрд. евро).

Въпреки това планове за продажба на пристанища или технологични компании на предприятия, контролирани от чужди държави, пораждат опасения, че ключова инфраструктура може да попадне в неподходящи ръце.   


Контрол върху преките чуждестранни инвестиции

В момента половината държави в ЕС имат механизми за оценка на възможните рискове от преки чуждестранни инвестиции (България не е сред тях). Търговски партньори като САЩ, Русия, Япония, Китай и Австралия също извършват подобен контрол.

Националните системи за контрол се различават съществено и досега държавите в ЕС не са си сътрудничели, дори когато инвестициите са можели да имат отражение в няколко страни. Новите правила на ЕС не се опитват да хармонизират националните механизми, а да засилят обмена на информация между страните членки и Комисията.

ЕС и глобализацията

Новите правила са част от търговската политика на Европейския съюз, която цели да гарантира, че глобализацията носи повече ползи, отколкото проблеми. Инструментите за търговска защита са други начини за постигане на тези цели. Освен това депутатите са одобрили мерки за засилване на антидъмпинговата политика на ЕС.

Научете повече за мястото на ЕС в световната търговия от нашата инфографика.