Дъмпингът: какво представлява и какви са последиците 

 
 

Споделете тази страница: 

Вносът на стоки на дъмпингови цени е заплаха за европейските фирми и работници. Научете защо и какви мерки предприема ЕС в отговор.

Какво представлява дъмпингът?

 

Понякога чуждестранни компании внасят стоки на европейския пазар на изкуствено ниски цени. Тази практика е известна като дъмпинг. Причината за ниските цени може да бъде наличието на субсидии, отпускани от други страни за производството на тези стоки. Възможно е също така компаниите да са произвели твърде много продукти и да се опитват да се освободят от излишните запаси.

 

Защо дъмпингът е нещо лошо?

 

Дъмпингът е форма на нелоялна конкуренция, защото продуктите се продават на цени, които не отразяват точно разходите за производството им. За европейските компании е много трудно да се конкурират с такъв внос. В най-лошите случаи това може да доведе до затваряне на компании и до загуби на работни места.

 

Какво прави ЕС срещу дъмпинга?

 

Европейският съюз разполага с набор от инструменти, към които може да прибегне срещу нелоялни търговски практики като дъмпинга.

 

Една от възможностите е налагането на допълнителни антидъмпингови мита върху тези продукти.

 

Прочетете повече за политиката на ЕС срещу дъмпинга.

Вносът на стоки на прекалено ниски цени може да бъде опасен за европейската икономика ©BELGA/BELPRESS/L.VIDAL