Икономическото възстановяване 
Работни места, растеж и устойчиво развитие 

Икономика 
 

Споделете тази страница: 

Статии 

       

Европейските избори през май ще дадат възможност на гражданите да решат в каква посока ЕС да се развива през следващите пет години, за да достигне желаната цел за дългосрочно възстановяване на икономиката. Пътят за излизане от кризата ще бъде важна тема в предизборната кампания и затова Европейският парламент организира серия от конференции за икономиката, финансите, заетостта, качеството на живота и ролята на ЕС в света, за да потърси начините за изграждане на бъдещето на здрави основи.

       

Намирането на изход от финансовата криза е една от големите задачи пред Европа в следващите години и ще бъде сред разискваните теми на конференцията ”ReAct” на 20 февруари в Мадрид. Решението зависи от изграждането на надежден финансов сектор, който да бъде източник на стабилност в системата. Европейският парламент е приел редица мерки за реформиране на банковото законодателство с цел ограничаване на поемането на рискове и заздравяване на надзора. Научете повече от нашата инфографика.

       

Когато Алехандро Серкас (С&Д, Испания) бе натоварен да подготви доклад на ЕП за социалното отражение на политиките на „тройката“ (Комисията, ЕЦБ и МВФ) върху страните, на които бе оказана финансова помощ, той помоли хората за коментари и идеи в LinkedIn. Предложения от граждани за мерки за борба с нарастването на броя на бездомните и за обществени консултации за реформите в здравния сектор намериха място в текста, одобрен от комисията по заетост на 13 февруари, заяви г-н Серкас след гласуването.

Key number

100000   евро е таванът на гарантираните депозити в ЕС. Малките вложители не трябва да се притесняват, че ще загубят парите си, ако тяхната банка потъне.

Споделяне на цитата: 

Видеоматериали 

Статии 

       

Депутати от Европейския парламент и от националните парламенти заседаваха от 20 до 22 януари в Брюксел по повод на началото на ежегодния цикъл на координация на бюджетните политики на страните в ЕС, известен като Европейски семестър. Участниците разискваха как мерките за овладяване на бюджетните дефицити и публичния дълг в отделните страни да отчитат и социалното измерение и поставиха под въпрос демократичната легитимност на програмите за икономии в страните, на които бе оказана финансова помощ.

       

Европейските депутати проведоха разгорещен дебат на 5 февруари за посоката на икономическата политика в Европа, като политици от левицата предупредиха за ефекта от мерките за бюджетни съкращения върху растежа, а депутати от центъра и десницата настояха за продължаване на курса на бюджетна консолидация и структурни реформи. Потърсихме мненията на докладчика на икономическата комисия Елиза Ферейра (С&Д, Португалия) и депутата Жан-Пол Гозес (ЕНП, Франция).

       

Скандалът от последните години с манипулирането на лихвените нива, на които банките в Лондон си отпускат заеми, показа, че подобни схеми не просто причиняват загуби на отделни клиенти, но подкопават доверието в пазара. На 4 февруари ЕП ще обсъди и гласува нови правила, които определят подобно деяние като криминално престъпление и предвиждат наказание до 4 години лишаване от свобода. Разговаряхме с докладчика на ЕП Арлийн Маккарти (С&Д, Великобритания).

       

Единадесет страни-членки на ЕС възнамеряват да въведат данък върху финансовите сделки, който цели да ограничи най-опасните спекулации на финансовите пазари и да гарантира, че банките ще платят своя дял от разходите за излизане от кризата. Разговаряхме с докладчика на ЕП Ани Подимата (С&Д, Гърция) преди пленарната сесия на ЕП, на която Парламентът ще обсъди и гласува становището си за новия данък.

Статии 

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

От 1 януари 2014 г. банките в ЕС ще бъдат по-силни. С промени, гласувани от Европейския парламент във вторник, бе сложен таван на бонусите на банкерите, за да се ограничи спекулативното поемане на риск, увеличиха се изискванията за провизии, за да се гарантира по‑успешното справяне с кризисни ситуации, и бе засилен банковият надзор. Най-пълният досега пакет от банкови реформи има за цел да засили растежа, като улесни отпускането на заеми за малките фирми, които са двигател за реалната икономика.

       

През септември 2013 г. Европейският парламент даде своето одобрение Европейската централна банка да поеме надзора над най-големите банки в еврозоната. На 17 декември икономическата комисия на ЕП ще гласува позицията си по втория стълб на бъдещия банков съюз: единните процедури за преструктуриране на изпаднали в криза кредитни институции. Целта е да се изгради обща рамка, която да защити интересите на малките вложители, данъкоплатците и на икономиката като цяло.