Вера Йоурова (Чехия) 

 
 

Споделете тази страница: 

Кандидат за заместник-председател - Ценности и прозрачност

Вера Йоурова