Климатичните изменения 
Спешни стъпки за ограничаване на последствията 

Общество  Актуализиран: 
 
Изготвен:   

Европейският парламент работи за изпълнение на споразумението от Париж за намаляване на емисиите на парникови газове и ограничаване на глобалното затопляне.

Споделете тази страница: 

Статии 

Зеленият пакт 

Политика на ЕС за околната среда 

Изследователски материали (EN) 

Годишна среща на ООН за политиката за климата 

Видеоматериали 

Статии 

Съобщения за медиите за намаляването на емисиите 

Законодателният пакет "Подготвени за цел 55" 

Видеоматериали 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

Статии 

Статии 

Статии 

Статии 

Видеоматериали 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

Статии 

Статии