Климатичните изменения 
Спешни стъпки за ограничаване на последствията 

Общество  Актуализиран: 
 
Изготвен:   

Европейският парламент работи за изпълнение на споразумението от Париж за намаляване на емисиите на парникови газове и ограничаване на глобалното затопляне.

Споделете тази страница: 

Статии 

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

ЕС трябва да се ангажира с нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. на Конференцията на ООН по изменението на климата, заявява Парламентът.

Видеоматериали 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

Статии 

Статии 

Статии