Климатичните изменения 
Спешни стъпки за ограничаване на последствията 

Общество  Актуализиран: 
 
Изготвен:   

Европейският парламент работи за изпълнение на споразумението от Париж за намаляване на емисиите на парникови газове и ограничаване на глобалното затопляне.

Споделете тази страница: 

Статии 

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

Евродепутатите приеха позиция относно три¬ ключови законодателни проекта на ЕС за намаляване на парниковите емисии с поне 55% до 2030 г. и за защита на работните места и гражданите.

Съобщения за медиите 

Статии 

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

Парламентът настоява за ускоряване на действията в областта на климата в световен мащаб и за това ЕС да остане световен лидер в борбата с изменението на климата.

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

ЕС трябва да се ангажира с нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. на Конференцията на ООН по изменението на климата, заявява Парламентът.

Допълнителна информация 

Материали на Изследователската служба на ЕП (EN) 

Видеоматериали 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

Статии 

Статии