Споразумението за климата от Париж: „Работим за бързото му влизане в сила“ 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Джовани Ла Вия  

Парламентът даде съгласие на 4 октомври за ратифицирането на споразумението за климата от Париж в присъствието на генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун и на председателката на конференцията от Париж Сеголен Роаял. Министрите на страните в ЕС одобриха договора на 30 септември. Ратификацията ще задейства влизането в сила на първото всеобщо и правно обвързващо споразумение за климата. Преди гласуването в Съвета разговаряхме с председателя на комисията по околна среда в ЕП Джовани Ла Вия.

Споразумението от Париж цели ограничаването на ръста на световната температура в рамките на 2°C. То влиза в сила 30 дни след датата, на която то бъде ратифицирано от поне 55 страни, отговарящи за 55% от световните емисии. Първото условие вече бе изпълнено, второто стана факт с гласуването в Европейския парламент за ратификацията от страна на ЕС.

Интервюто с г-н Ла Вия (ЕНП, Италия), водач на делегацията на ЕП на конференцията в Париж, бе взето на 29 септември.


В продължение на дълго време се гордеехме с нашата политика за опазване на околната среда, но сега изглежда, че трябва да настигаме страни като САЩ и Китай. Какво се случи и какво може да направи Парламентът?


Ние загубихме много време. След Общото събрание на ООН и Седмицата на климата в Ню Йорк (19-25 септември) вече имаме 60 страни, отговарящи за 47,7% от емисиите, които са ратифицирали Споразумението от Париж.


Ние работим за бързото влизане в сила на споразумението и за ратификацията от ЕС. Първата стъпка е гласуване в комисията по околна среда в ЕП, а после и пленарен вот по време на сесията от 3 до 6 октомври за окончателното потвърждение.


Навременно решение за ратификация от ЕС ще изпрати силен сигнал и ще подчертае водачеството на ЕС и на страните-членки и техните постоянни усилия за решаване на проблема с климатичните промени на международно ниво. Не можем да изпуснем тази възможност.


Кои са основните елементи на споразумението и какво означават те на практика за хората и компаниите в Европа?


Ясно е, че основната цел е да задържим ръста на температурата през този век далеч под 2 градуса. Това означава, че трябва да намалим съществено емисиите на парникови газове.


За тази цел ние ще свършим много законодателна работа по политиката за климата. Работим по решение за споделяне на усилията, касаещо намалението на емисиите в сектори, които не са обхванати от схемата за търговия с емисии. Трябва да решим как ще допринесем за крайната цел и как ще разпределим усилията между 28-те държави-членки.


Също така работим по насърчаване на енергийната ефективност и производството на енергия от възобновяеми източници за намаляване на емисиите на парникови газове, както и за блокирането на въглероден диоксид в почвата или по друг начин, без да подлагаме на рискове нашата конкурентоспособност.


Следващата конференция за климата - COP22 - ще се проведе от 7 до 18 ноември в Маракеш. Какво ще се случи на нея? Може ли тя да се окаже дори по-голямо предизвикателство?

В Маракеш ние ще започнем процеса на прилагане на политиките след Париж. Планираме да постигнем значителен напредък по ключови елементи от споразумението, включително по рамката за засилена прозрачност, отчитането на напредъка, заявения принос от всяка страна и механизма за спазване на ангажиментите.


Европейският съюз си е написал домашното: ние обявихме нови предложения и въведохме нови идеи. Сред първите стъпки са решението за споделяне на усилията, реформирането на правилата за отпадъците, пакетът за кръговата икономика, схемата за търговия с емисии и отчитането на емисиите от дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство.


Сега имаме нужда от действия на международно ниво.