След Париж: депутати от ЕП разискват конкретни стъпки за климата в Маракеш 

 
 

Споделете тази страница: 

Срещата в Маракеш е възможност за конкретизация на ангажиментите, поети със Споразумението от Париж от миналата година  

Лидери от целия свят се събират тази седмица в Маракеш, Мароко, за да обсъдят конкретните стъпки за реализирането на първото всеобщо споразумение срещу глобалното затопляне, постигнато преди година в Париж. Европейският парламент участва в конференцията, организирана под егидата на ООН, с делегация от 12 депутати, които ще водят преговори с неправителствени организации и делегации на други страни.

Споразумението от Париж

 

През декември 2015 г. 195 страни одобриха първото всеобщо и правно обвързващо споразумение за борба с измененията в климата. Поставената цел бе овладяването след 2020 г. на ръста на средната световна температура в рамките на до 2°C спрямо прединдустриалните нива.

 

Споразумението от Париж влезе в сила на 4 ноември 2016 г., след като Европейският парламент одобри през октомври ратификацията от страна на ЕС.


Конференцията в Маракеш: от споразумение към действия


На годишната конференция на ООН за климата в Маракеш основният акцент е как да бъде реализирано споразумението от Париж.


Сред ключовите въпроси са изискванията към плановете, които страните по споразумението се ангажират да изпълняват след 2020 г. Тези планове ще трябва да съдържат ясна терминология и конкретни стъпки, които могат да бъдат проследени. Освен това ще бъдат разисквани подкрепата от развитите страни за по-бедните страни и мерките до 2020 г.


Участието на Европейския парламент

 

Делегация от 12 депутати начело с Джовани Ла Вия (ЕНП, Италия) ще вземе участие в конференцията от понеделник до петък. Еврокомисарят по политиката за климата и енергетиката Мигел Ариас Канете ще представя информация на делегацията на ЕП за водените преговори на ежедневна база. Предвидени са и срещи с неправителствени организации и с други делегации.