Споразумението за климата от Париж: „ЕС ще изпълни своите ангажименти“ 

 
 

Споделете тази страница: 

Делегация на Европейския парламент взе участие на конференцията на ООН за климата в Маракеш  

В продължение на две седмици лидери от целия свят водeха преговори в Маракеш, Мароко, за пътя към реализиране на целите в Споразумението за климата от Париж, като близо 200 страни подкрепиха декларация, че прилагането на договореностите е „спешен дълг“. Европейският парламент присъстваше на конференцията с делегация от 12 депутати, водени от Джовани Ла Вия (ЕНП, Италия). Потърсихме информация от него за хода на преговорите и ролята на Парламента в това, което предстои.

Какви бяха разликите между конференцията в Маракеш и конференцията в Париж преди година?


На конференцията в Париж ставаше дума за основните цели, за водещите принципи в борбата за спасяването на планетата. Темата на конференцията в Маракеш беше реализацията - как да превърнем ангажиментите в областта на климата в действия.


Можете ли да посочите най-важната тема на дискусиите в Маракеш?


Основна тема бе финансирането на политиката за климата, особено като се има предвид, че конференцията се проведе в страна от Африка. Развиващите се страни искат да бъдат сигурни, и с право, че средствата, от които те имат нужда, за да се адаптират към последствията от промените в климата, ще бъдат предоставени. От друга страна, това не могат да бъдат само публични средства.


За какво настояваше делегацията на ЕП в Маракеш?


За запазване на доверието в процеса. Ние бяхме там, за да потвърдим още веднъж, че ЕС ще изпълни ангажиментите си, каквото и да става.


Кое е основното постижение на срещата в Маракеш?


Прокламацията за действия от Маракеш, която потвърждава готовността на всички страни да се борят срещу промените в климата и да подкрепят устойчивото развитие. До 2020 г. страните ще представят дългосрочните си ангажименти до 2050 г. за борба с промените в климата.


Какво прави Европейският парламент, за да бъде осъществено Споразумението от Париж?


Още следващия месец ние гласуваме относно реформата на пазара на емисии на ЕС. Скоро ще започнем работа по намаляването на емисиите в отделните страни-членки, това е т.нар. законодателство за „споделяне на усилията“. Друго законодателно предложение, с което ще се занимаваме, е това за земеползването, промените в земеползването и горските стопанства.  


Какво вече е свършено от ЕС? Какъв е напредъкът по реализирането на Споразумението от Париж?


Движим се по план към изпълнението на нашите първоначални ангажименти за 2030 г. На път сме да надхвърлим целта си за 20% намаляване на емисиите и се целим още по-високо.


Какво може да бъде най-голямото предизвикателство за ЕС при изпълнението на Споразумението от Париж?


Това би било утвърждаването на доверието, което позволи на 197 страни да се споразумеят по обща декларация в Маракеш. Ето защо е важно да потвърдим, че въпреки политическата несигурност, пред която сме изправени, ние ще изпълним ангажиментите си.


Целта е декарбонизация, въпросът е само доколко самият ЕС иска да бъде начело на тази революция и да подтиква други световни играчи да следват този път.