Нужни са бързи действия относно климатичните промени в Арктика, казват депутати 

 
 

Споделете тази страница: 

Затоплянето на климата отваря нови пътища в някога недостижими региони в близост до Северния полюс, а това засилва конкуренцията за ресурсите на Арктика. В същото време уникалната екосистема на далечния север е заплашена от топящите се ледове. Депутатите от комисиите по околна среда и външни работи гласуваха на 31 януари съвместен доклад, призоваващ за съхраняване на природното богатство на региона и за избягване на милитаризацията му. Гледайте видеоматериала за повече подробности.

В доклада депутатите посочват, че през последните 50 години температурата на повърхността в Арктика се е увеличила с два градуса повече, отколкото на други места по света. Ефектът от това ще бъде почувстван не само в региона, но и в света като цяло заради повишаващото се ниво на световния океан.


Ето защо депутатите призовават ЕС да поеме по-активна роля по изпълнението на споразумението за климата от Париж, което цели овладяване на ръста на световната температура.


Същевременно се засилва надпреварата за достъпа до богатствата на Арктика. Според някои оценки около една четвърт от световните залежи на петрол и газ могат да се намират в региона.


Текстът се обявява за избягване на милитаризацията, като депутатите отбелязват засиленото присъствие на руски войски, изграждането и възстановяването на бази и създаването на арктически военен окръг от Русия.


„В бъдеще ние трябва много ясно да се придържаме към международното право по отношение на Арктика. Това е единственият начин да избегнем засилването на напрежението в региона заради растящите икономически интереси и конкуренция", заяви съавторът на доклада Урмас Пает (АЛДЕ, Естония).


Очаква се текстът да бъде разгледан и гласуван в пленарна зала през март.