Схемата за търговия с емисии на ЕС и нейното бъдеще 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Схемата за търговия с емисии на ЕС цели да намали въглеродните емисии на европейската индустрия. Научете как тя работи и защо е нужна реформа.

Какво представлява схемата за търговия с емисии

 

Взети заедно, страните от ЕС са на трето място в света по емисии на парникови газове (след Китай и САЩ). В същото време те имат амбициозни цели в областта на климата: до 2030 г. Европейският съюз възнамерява да намали съществено емисиите си от парникови газове, а до 2050 г. трябва да бъдат постигнати нетни нулеви емисии. Вижте нашата инфографика за напредъка в тази област.

 

Схемата за търговия с емисии бе създадена през 2005 г. като един от инструментите за постигане на целите относно климата. Схемата е насочена към емисиите от промишлеността.

 

Как работи схемата

 

Правилата задължават над 11 000 фабрики и електростанции в ЕС да притежават разрешително за всеки тон въглероден диоксид, който те емитират. Разрешителните се закупуват от компаниите на аукциони, като цената им се определя от търсенето и предлагането.

 

Това създава финансов стимул за по-малко замърсяване: колкото по-малко замърсяваш, толкова по-малко трябва да плащаш.

 

Част от разрешителните обаче се раздават безплатно, особено в сектори, в които съществува риск компаниите да изнесат производството си в други региони с по-ниски екологични изисквания.

 

Защо е нужна реформа

 

Вследствие на икономическата криза търсенето на разрешителни намаля, а предлагането остана непроменено. В резултат на пазара на емисии през 2013 г. имаше излишък от 2,1 млрд. разрешителни. Този излишък постепенно намалява, но в края на 2016 г. той все още се равняваше на 1,69 млрд. разрешителни.

 

Наличието на голям излишък от разрешителни определя ниските им цени, а това означава, че компаниите, които се нуждаят от още разрешителни, могат да си ги набавят евтино вместо да инвестират в по-екологично производство.

Какво ще се промени


През февруари 2018 г. Европейският парламент прие промени в начина на функциониране на пазара след 2020 г. Целта е да се гарантира изпълнението на поетите ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове в рамките на Споразумението за климата от Париж.


Депутатите искат да намалят свръхпредлагането, като увеличат двойно размера на резерва за стабилност на пазара. В него биха влизали 24% от излишните разрешителни, които се търгуват всяка година, като по този начин те се извеждат от пазара и не могат да бъдат закупувани. Ако се появи недостиг, те могат да бъдат върнати обратно на пазара.


Освен това Парламентът прие по-силно намаляване на разрешителните, които се пускат на търг всяка година.


Законодателните промени въвеждат два нови фонда за стимулиране на иновациите и на прехода към по-чиста икономика:


1) Фондът за иновации ще осигурява финансова подкрепа за проекти, свързани с възобновяемите енергийни източници, извеждането и съхраняването на въглеродни емисии и други проекти


2) Фондът за модернизация ще помага за подобряване на енергийните системи в страните-членки с по-ниски доходи.


Цели относно климата и налог върху вноса


През септември 2020 г. Европейската комисия предложи целта за съкращаване на емисиите към 2030 г. да бъде по-амбициозна и те да бъдат поне с 55% по-ниски спрямо нивото от 1990 г. Парламентът, от своя страна, поиска понижението да бъде с 60%. До 2050 г. ЕС следва да постигне климатична неутралност, т.е. нетни нулеви емисии.


Очаква се Комисията да представи през 2021 г. предложение за механизъм за корекция за въглеродните емисии на границата. Този механизъм ще включи „въглеродна“ добавка към цената на вносните стоки от страни с по-ниски амбиции от ЕС по отношение на емисиите и ще предотврати преместването на производства от ЕС с цел намаляване на разходите.


Приходите от „въглеродната добавка“ и от схемата за търговията с емисии следва да станат нови източници на собствени ресурси в дългосрочния бюджет на ЕС.


Усилията на ЕС за намаляване на емисиите


Други инициативи на Европейския съюз също следва да допринесат за намаляването на емисиите:


  • Регламент за поделяне на усилията“, определящ националния принос за постигане на целите в сектори като транспорт, селско стопанство, строителство и управление на отпадъци, които не са обхванати от схемата за търговия с емисии

Прочетете повече за работата на Парламента в областта на климата.


Материалът е първоначално публикуван на 13 февруари 2017 г.