Схемата за търговия с емисии на ЕС и нейното бъдеще 

 
 

Споделете тази страница: 

Схемата за търговия с емисии на ЕС цели да намали въглеродните емисии на европейската индустрия. Научете как тя работи и защо е нужна реформа.

Какво представлява схемата за търговия с емисии

 

Взети заедно, страните от ЕС са на трето място в света по емисии на въглероден диоксид (след Китай и САЩ). В същото време те имат най-амбициозните цели в областта на климата: до 2030 г. Европейският съюз възнамерява да намали емисиите си от парникови газове с 40% спрямо нивата от 1990 г. Вижте нашата инфографика за напредъка в тази област.

 

Схемата за търговия с емисии бе създадена през 2005 г. като един от инструментите за постигане на тази цел. Тя е насочена към емисиите от промишлеността.

 

Как работи схемата

 

Схемата задължава над 11 000 фабрики и електростанции в ЕС да притежават разрешително за всеки тон въглероден диоксид, който те емитират. Разрешителните се закупуват от компаниите на аукциони, като цената им се определя от търсенето и предлагането.

 

Това създава финансов стимул за по-малко замърсяване: колкото по-малко замърсяваш, толкова по-малко трябва да плащаш.

 

Част от разрешителните обаче се раздават безплатно, особено в сектори, в които съществува риск компаниите да изнесат производството си в други региони с по-ниски екологични изисквания.

 

Защо е нужна реформа

 

Вследствие на икономическата криза търсенето на разрешителни намаля, а предлагането остана непроменено. В резултат на пазара на емисии през 2013 г. имаше излишък от 2,1 млрд. разрешителни. Този излишък постепенно намалява, но в края на 2016 г. той все още се равняваше на 1,69 млрд. разрешителни.

 

Наличието на голям излишък от разрешителни определя ниските им цени, а това означава, че компаниите, които се нуждаят от още разрешителни, могат да си ги набавят евтино вместо да инвестират в по-екологично производство.

Какво ще се промени

 

На 6 февруари Европейският парламент прие промени в начина на функциониране на пазара след 2020 г. Целта е да се гарантира изпълнението на поетите ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове в рамките на Споразумението за климата от Париж.

 

Депутатите искат да намалят свръхпредлагането, като увеличат двойно размера на резерва за стабилност на пазара. В него биха влизали 24% от излишните разрешителни, които се търгуват всяка година, като по този начин те се извеждат от пазара и не могат да бъдат закупувани. Ако се появи недостиг, те могат да бъдат върнати обратно на пазара.

 

Освен това Парламентът прие по-силно намаляване на разрешителните, които се пускат на търг всяка година.

 

Законодателните промени въвеждат два нови фонда за стимулиране на иновациите и на прехода към по-чиста икономика:

 

1) Фондът за иновации ще осигурява финансова подкрепа за проекти, свързани с възобновяемите енергийни източници, извеждането и съхраняването на въглеродни емисии и други проекти

 

2) Фондът за модернизация ще помага за подобряване на енергийните системи в страните-членки с по-ниски доходи.

 

Усилията на ЕС за намаляване на емисиите

 

Други инициативи на Европейския съюз също следва да допринесат за намаляването с 40% на емисиите:

 

  • Регламент за поделяне на усилията“, определящ националния принос за постигане на целите в сектори като транспорт, селско стопанство, строителство и управление на отпадъци, които не са обхванати от схемата за търговия с емисии

Прочетете повече за работата на Парламента в областта на климата.

Материалът е първоначално публикуван на 13 февруари 2017 г.