Намаляване на въглеродните емисии: цели и действия на ЕС 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Чрез законодателния пакет "Подготвени за цел 55" Европейският съюз предприема действия, за да намали емисиите си на парникови газове.

Европейският съюз работи за намаляване на емисиите на парникови газове ©AP Images/European Union-EP  

Европейският съюз се е ангажирал да постигне климатична неутралност до 2050 г., за да допринесе за предотвратяване на климатичните изменения. Тази цел стана правно обвързваща с приемането на законодателния акт за климата, който също така предвижда намаляване на емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г.

Европейският парламент работи по амбициозен законодателен пакет, известен като "Подготвени за цел 55". Той включва предложения за изменения на 13 съществуващи законодателни акта и шест нови предложения в областта на климата и енерегтиката и заедно със законодателния акт за климата са част от Европейския зелен пакт - пътната карта на ЕС към постигане на нетни нулеви емисии.

Вижте нашата инфографика за напредъка на ЕС към постигане на целите си в областта на климата.

Търговия с емисии в индустрията


Схемата на ЕС за търговия с емисии задължава компаниите да разполагат с разрешителни за всеки тон въглероден диоксид, който те емитират. Компаниите трябва да купуват тези разрешителни на аукциони. Схемата се опитва да наложи стимули за насърчаване на инвестициите в чисто производство.

Европейският пазар на емисии е първият значителен пазар в света и остава най-големият. Той регламентира около 40% от общите емисии на парникови газове в ЕС и обхваща приблизително 10 000 електростанции и производствени предприятия в ЕС.

ЕС подготвя изменения в схемата, които да направят възможно постигането на целите на Европейския зелен пакт. Парламентът иска емисиите в обхванатите сектори да намалеят с 63% до 2030 г. в сравнение с 2005 г., а предложението на Комисията предвижда спад на емисиите с 61%.

Научете повече за това как работи схемата за търговия с емисии и какви промени се предвиждат.

Ограничаване на емисиите от транспорта


Емисии от самолети и кораби


Гражданската авиация причинява над 13% от общите емисии на въглероден диоксид от транспорта в ЕС. Парламентът гласува позицията си за промени в правилата за сектора през юни 2022 г. Депутатите искат схемата за търговия с емисии да важи за всички полети с начална точка в Европейското икономическо пространство, включително полети, които завършват извън неговите рамки.

Освен това се предвижда постепенното преминаване към екологично устойчиви горива в авиацията – Парламентът иска екологичните съставки да станат част от авиационните горива от 2025 г. и техният дял да достигне 85% от горивата на летищата в ЕС до 2050 г.

Законодателните предложения включват обхващане на водния транспорт от схемата на ЕС за търговия с емисии.

Прочетете за мерките на ЕС за намаляване на емисиите от самолети и кораби.

Намаляване на емисиите от автомобили


Колите и микробусите са отговорни за около 15% от емисиите на въглероден диоксид в ЕС. Парламентът прие предложение от 2035 г. новите коли и микробуси да са с нулеви емисии. Преди това – през 2030 г., емисиите от автомобили трябва намалеят с 55%, а от микробусите – с 50%.

Научете повече за целите за намаляване на емисиите от автомобилите.

Парламентът подкрепи въвеждането на нова схема за търговия с емисии за сухопътния транспорт и отоплението. Депутатите искат фирмите да плащат добавка върху цените на замърсяващите горива, но предлагат индивидуалните потребители да бъдат освободени до 2029 г.

„Въглероден налог“ върху вноса


Европейският съюз подготвя механизъм за корекция за въглеродните емисии на границата, за да създаде подходящи стимули за по-чисто производство. Целта е в цената на вносни стоки от страни с по-ниски амбиции от ЕС относно емисиите да бъде включена „въглеродна“ добавка. Това би предотвратило преместването на производства от ЕС с цел намаляване на разходите.

Европейската комисия направи предложение по темата през юли 2021 г., като то би довело до облагането на вноса на някои стоки от страни извън ЕС. Депутатите искат то да започне да се прилага от 1 януари 2023 г. с преходен период до края на 2026 г. и с пълно влизане в сила до 2032 г.

Научете повече за усилията за предотвратяване на преместването на производства извън ЕС.

Емисиите от други сектори


Сред секторите, които не са обхванати от настоящата схема за търговия с емисии, са транспортът, селското стопанство, сградите и управлението на отпадъците. Емисиите от тези сектори представляват около 60% от общите емисии на ЕС и Комисията предлага емисиите от тях да бъдат намалени с 40% до 2030 г. спрямо нивото от 2005 г.

Това трябва да се случи с определянето на национални цели за намаляване на емисиите, които са фиксирани на база на брутния вътрешен продукт на глава от населението в отделните страни. Страните с по-ниски доходи в ЕС ще получат подкрепа за реализиране на заложените цели.

Научете какви ограничения на емисиите в сектори като транспорт, селско стопанство и сгради трябва да постигне всяка страна.

Приносът на горите в политиката за климата


Горите в ЕС поглъщат около 7% от генерираните емисии на парникови газове в ЕС всяка година. Европейският съюз иска да използва този ценен ресурс в борбата срещу промените в климата.

През юни 2022 г. Парламентът прие позицията си по законодателно предложение, което е насочено срещу нарастването на емисиите вследствие на промени в земеползването и обезлесяване. Тук се включва използването на почви, дървета, растения, биомаса и дървесина.

Вижте нашата инфографика, за да научите за приноса на горите в намаляването на емисиите на парникови газове.

Научете повече по темата за климатичните изменения: