Намаляване на въглеродните емисии: цели и действия на ЕС 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Европейският съюз работи за намаляване на емисиите на парникови газове ©AP Images/European Union-EP  

Европейският съюз предприема действия в различни области, за да намали емисиите си на парникови газове и да помогне за овладяване на промените в климата.

Европейският съюз се е ангажирал с амбициозни цели за предотвратяване на опасните климатични изменения. През октомври 2014 г. ръководителите на страните в ЕС приеха рамка за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г., с която приеха да намалят общите емисии на ЕС с поне 40% до 2030 г. спрямо нивото от 1990 г. Целта е заложена като ангажимент на ЕС в световното споразумение за климата от Париж.

През ноември 2018 г. Европейската комисия представи дългосрочна стратегия за изграждане до 2050 г. на икономика, която не вреди на климата. ЕС иска да постигне въглеродна неутралност до втората половина на 21-ви век.

Парламентът гласува резолюция по темата през март 2019 г., в която призова ръководителите на страните в ЕС да постигнат съгласие за по-амбициозни цели за намаляване на емисиите. Освен това депутатите заявиха, че поне 35% от европейските средства за изследвания трябва да бъдат насочени за решаване на проблемите с климата.

Вижте нашата инфографика за напредъка на ЕС към постигане на целите си в областта на климата.

За да реализира обещаното, Европейският съюз е подготвил значими законодателни инициативи.

Търговия с емисии в индустрията

Схемата на ЕС за търговия с емисии задължава компаниите да разполагат с разрешителни за всеки тон въглероден диоксид, който те емитират. Компаниите трябва да купуват тези разрешителни на аукциони. Схемата се опитва да наложи стимули за насърчаване на инвестициите в чисто производство.

Европейският пазар на емисии е първият значителен пазар в света и остава най-големият. Той регламентира около 45% от общите емисии на парникови газове в ЕС и обхваща приблизително 11 000 електростанции и производствени предприятия в ЕС. Целта е намаляване на емисиите в индустрията с 43% в сравнение с 2005 г.

Научете повече за това как работи схемата за търговия с емисии и какви промени се предвиждат.

Емисиите от други сектори

Сред секторите, които не са обхванати от схемата за търговия с емисии, са транспортът, селското стопанство, сградите и управлението на отпадъците. Емисиите от тези сектори следва да бъдат намалени с 30% до 2030 г. спрямо нивото от 2005 г.

Това трябва да се случи с определянето на национални цели за намаляване на емисиите, които са фиксирани на база на брутния вътрешен продукт на глава от населението в отделните страни. Страните с по-ниски доходи в ЕС ще получат подкрепа за реализиране на заложените цели.

Научете какви ограничения на емисиите в секторите извън пазара на емисии трябва да постигне всяка страна.

Приносът на горите в политиката за климата

Горите в ЕС поглъщат около 11% от генерираните емисии на парникови газове в ЕС всяка година. Европейският съюз иска да използва този ценен ресурс в борбата срещу промените в климата.

Подготвя се законодателство, което е насочено срещу нарастването на емисиите вследствие на обезлесяване. То задължава страните в ЕС да компенсират промени в ползването на земите, увеличаващи емисиите, като се грижат по-добре и увеличават горския си фонд.

Вижте нашата инфографика, за да научите за приноса на горите в намаляването на емисиите на парникови газове.

Ограничаване на емисиите от автомобилите

Около 15% от емисиите на въглероден диоксид идват от леките и товарните автомобили. Парламентът прие законодателство, което затяга стандартите и въвежда цели за намаляване на емисиите на въглероден диоксид с 37,5% за новите автомобили и с 31% за вановете до 2030 г. На 18 април Парламентът също така одобри предложение за намаляване на емисиите на въглероден диоксид от камионите с 30% до 2030 г. спрямо нивата на емисиите от 2019 г.

Научете повече за въвеждането на по-строги норми за емисиите на въглероден диоксид от колите.