Инфографика: историята на мерките срещу промените в климата 

 
 

Споделете тази страница: 

Вижте нашата инфографика, проследяваща основните моменти и инициативи в борбата на страните по света за овладяване на промените в климата.

Можете да откриете в хронологичен ред основните събития в преговорите за намаляване на емисиите на парникови газове, причинени от човека - от срещата на върха за Земята през Протокола от Киото до първото глобално споразумение от Париж.

 

Европейският съюз е сред основните движещи сили в процеса, оглавяван от ООН. Държавите в ЕС са се ангажирали да намалят емисиите си с поне 40% под нивото от 1990 г. до 2030 г.

 

Вижте нашата инфографика за влиянието на различни страни и сектори върху емисиите и прочетете за работата на Парламента по определяне на европейските правила в тази сфера.