Историята на световните усилия срещу измененията в климата (инфографика) 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Вижте нашата инфографика, проследяваща основните моменти и инициативи в борбата на страните по света за овладяване на промените в климата.

Можете да откриете в хронологичен ред основните моменти, бележещи усилията на глобално ниво за намаляване на емисиите на парникови газове, причинени от хората.

Европейският съюз е сред основните движещи сили в глобалните усилия срещу промените в климата. През 2021 г. ЕС направи правно обвързващ своя ангажимент да постигне нулеви нетни емисии на парникови газове към 2050 г., а за 2030 г. е приета междинна цел за съкращаване с 55% на емисиите спрямо нивото от 1990 г.

Законодателен пакет от мерки, известен като „Подготвени за цел 55“, цели да създаде условия за постигане на целите. Освен това ЕС работи за увеличаване на производството на енергия от възобновяеми източници и намаляване на зависимостта от внос на изкопаеми горива.

Вижте факти и данни за климатичните промени в Европа и научете повече за европейския отговор на измененията в климата.