Историята на световните усилия срещу промените в климата (инфографика) 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Вижте нашата инфографика, проследяваща основните моменти и инициативи в борбата на страните по света за овладяване на промените в климата.

Можете да откриете в хронологичен ред основните моменти, бележещи усилията на глобално ниво за намаляване на емисиите на парникови газове, причинени от хората.

 

Европейският съюз е сред основните движещи сили в процеса, оглавяван от ООН. Държавите в ЕС са се ангажирали да намалят емисиите си с поне 40% под нивото от 1990 г. до 2030 г. През 2020 г. Европейският парламент подкрепи още по-амбициозна цел от съкращаване с 60% на емисиите до 2030 г. и постигане на нулеви нетни емисии в ЕС към 2050 г.

 

Научете повече за европейския отговор на измененията в климата.