Инфографика: напредъкът на ЕС към целите в областта на климата 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Европейският съюз е определил амбициозни цели за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. Научете от нашите инфографики какво е постигнато досега.

Борбата с промените в климата е ключов приоритет за ЕС. Страните членки са се ангажирали с измерими цели в различни сектори. По-долу представяме данни за напредъка до момента.

Емисиите на парникови газове в ЕС  

Целите в областта на климата за 2020 г.


Целите за 2020 г. са зададени в законодателен пакет, одобрен от Европейския парламент през 2008 г. Те включват намаление на емисиите на парникови газове с 20% в сравнение с нивата от 1990 г. През октомври 2014 г. държавните ръководители в ЕС се споразумяха до 2030 г. да намалят емисиите с 40% спрямо 1990 г.

До 2018 г. емисиите на парникови газове в ЕС бяха намалели с 23,2% спрямо нивото от 1990 г. Това означава, че ЕС вероятно ще постигне целта си за намаленията на емисиите до 2020 г. Последните прогнози на държавите членки обаче показват, че въз основа на настоящите мерки емисиите ще намалеят с 30% до 2030 г. Официалната цел на ЕС за 2030 г. е за съкращение с 40% спрямо 1990 г., а Парламентът настоява за още по-голямо намаление от 55%.

Парламентът обяви през ноември 2019 г. извънредна ситуация в областта на климата и поиска от Комисията да интегрира във всичките си предложения целта за съществено ограничаване на емисиите. В отговор Комисията представи Европейския зелен пакт - пътна карта за достигане на нулеви нетни емисии в Европа до 2050 г.

Напредъкът в енергетиката и промишлеността


За да постигне целите си, Европейският съюз взема мерки в различни сектори.

Една от инициативите е Европейската схема за търговия с емисии. Тя обхваща парникови газове, емитирани от големи промишлени комплекси в енергетиката и промишлеността, както и емисиите във въздушния транспорт. Тези сектори отговарят за около 45% от общите емисии на ЕС.

Между 2005 и 2018 г. емисиите на електростанциите и фабриките, включени в схемата, са намалели с 29%. Това е повече от зададената цел за сектора от 23% намаление до 2020 г.

Националните цели за намаления на емисиите


За да се намалят емисиите от други източници (жилища, отпадъци, земеделие и транспорт, с изключение на въздушния), бяха договорени национални цели за намаления в рамките на т.нар. Решение за споделяне на усилията.

Емисиите от тези сектори бяха с 11% по-ниски през 2018 г. в сравнение с 2005 г. Това надхвърля зададената цел от 10% средно намаление до 2020 г.

Как се справят държавите членки с ограничаването на емисиите в някои сектори