Как да стимулираме „зелените“ инвестиции в ЕС 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Преходът към устойчива и екологична икономика изисква сериозни инвестиции. ЕС иска да привлече частно финансиране в добавка към публичните средства.

Европейският съюз иска да насърчи реализирането на повече екологосъобразни проекти ©Mikel Martinez De Osaba/123RF/European Union – EP  

Инвестиции на ЕСЕвропейският съюз си е поставил за задача да намали въглеродните емисии с 40% до 2030 г. Това би изисквало около 180 млрд. евро допълнително финансиране на година за развитие на възобновяемите източници на енергия и енергийна ефективност. Още повече пари ще са нужни за постигането на въглеродна неутралност до 2050 г.

Част от финансирането за проекти, свързани с климата и околната среда, идва от бюджета на ЕС. Например, за борба с промените в климата са заделени около 20% от бюджета на ЕС за 2019 г., който е в размер от 165,8 млрд. евро. Европейският парламент би искал делът на финансирането за климата в бюджета да се увеличи до 30%.


Частни инвестиции за „зелени“ проекти


Публичните средства обаче няма да бъдат достатъчни, за да покрият нуждата от инвестиции в тази област, и затова ЕС работи за привличането на частни инвестиции. Чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции и Европейската инвестиционна банка вече са мобилизирани милиарди евро. Делът на финансирането за проекти, свързани с климата, вероятно ще се увеличи в бъдеще.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) вече играе важна роля, но в речта си пред Парламента през юли бъдещият председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви намерение да предложи превръщането на част от ЕИБ в банка за климата. Насочването на ЕИБ към финансиране на „зелени“ проекти беше тема на пленарен дебат в Парламента на 9 октомври.

Парламентът и Съветът също така водят преговори по нови правила за устойчивите инвестиции, които ще служат като наръчник за инвеститори, компании и регулатори за това кои икономически дейности и инвестиции могат да бъдат смятани за екологосъобразни.