Споделете тази страница: 

Международните въздушни и морски превози са сред най-бързо растящите източници на емисии на парникови газове. Открийте данните в нашите инфографики.

Въпреки че нито международният въздушен транспорт, нито морският към момента не надвишават дял от 3,5% от общите емисии на ЕС, генерираните от тях емисии растат бързо и усложняват все повече усилията срещу промените в климата.

Причините са свързани с рекордния ръст в последните години на авиопътниците и развитието на международната търговия. Освен това тези сектори дълго време оставаха извън мерките за намаляване на емисиите както в ЕС, така и на световно ниво.

В резолюция по повод на срещата на върха на ООН за климата в Мадрид Европейският парламент призова за по-амбициозно намаляване на емисиите от въздушния и морския транспорт, например чрез засилване на пазарните мерки за тяхното орязване.

Открийте данни и факти за изменението в климата.

Емисиите от транспорт като дял от общите емисии на парникови газове на ЕС  

Динамичен ръст на емисиите

Емисиите на ЕС от международен въздушен транспорт са се увеличили с близо 130% през последните две десетилетия, а от морски транспорт - с 32%. Транспортът е единственият сектор в ЕС, в който емисиите са се увеличили спрямо 1990 г.

Въпреки подобренията при консумацията на гориво емисиите от самолети се очаква до 2050 г. да бъдат от 7 до 10 пъти по-високи от нивата през 1990 г., а емисиите от корабите - с между 50% и 250%.

Емисиите от международни въздушни и морски превози растат бързо  

По-голям трафик

Причината за ръста на емисиите са повечето хора, които летят със самолет, и увеличеният обем на превозвани товари по море. Броят на авиопътниците в ЕС се е увеличил трикратно от 1993 г.

Нарастващото безпокойство за отражението на този ръст върху околната среда кара част от хората да следят за екологичните последици от начина, по който се придвижват. Според изследване Евробарометър това към момента правят малко над 10% от анкетираните.

Ако се интересувате, можете да пресметнете какви са емисиите от Вашите полети.

Броят на авиопътниците в ЕС е нараснал трикратно от 1993 г.  

Какво се прави за намаляване на емисиите

Европейският съюз е предприел мерки за намаляване на емисиите от въздушен транспорт чрез включването им в схемата за търговия с емисии. Парламентът иска схемата да обхване и морския транспорт. Настоящите правила изискват от собствениците на големи кораби да предоставят информация за емисиите на въглероден диоксид и консумацията на гориво на корабите им.

ЕС работи също така с Международната организация за гражданска авиация за раеализирането на пазарна инициатива под името Corsia, в рамките на която авиолиниите могат да компенсират генерираните от тях емисии чрез засаждането на дървета или други екологични проекти.