Възстановяването след COVID-19: акцент върху климата 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Планът на ЕС за възстановяване от кризата с COVID-19 цели да положи основите на климатично неутрална и устойчива Европа.

Устойчивото развитие след пандемията би намалило рисковете от неблагоприятни климатични явления  

Здравната криза и борбата с икономическите последици от нея остават основен приоритет в работата на ЕС, но мерките за възстановяване отчитат нуждата от трансформация на Европа в екологична посока.


Предложеният план за възстановяване от 750 млрд. евро в допълнение към промененото предложение за бюджета на ЕС за 2021-2027 г. отговориха на призивите на Парламента за мащабен пакет за реконструкция на Европа, в който централно място следва да играе борбата срещу климатичните промени.


Преговорният екип на Парламента и председателството на Съвета постигнаха споразумение през ноември 2020 г. за дългосрочния бюджет и плана за възстановяване. Договореностите предвиждат поне 30% от средствата да бъдат насочени в подкрепа на действията на ЕС относно климата.


Освен това 7,5% от годишните разходи през 2024 г. и 2025 г. ще бъдат насочени за поддържане на биоразнообразието, а от 2026 г. този дял ще се повиши на 10%. Парламентът даде официалното си одобрение по договореностите през декември 2020 г.

Планът за възстановяване на европейската икономика с название "Ново поколение ЕС", цели да намали ефекта от кризата и да създаде предпоставки за устойчиво развитие след нея.

Механизмът за възстановяване и устойчивост, който е основният инструмент в плана, ще подкрепя прехода към зелена икономика и устойчивия растеж. Поне 37% от средствата по него ще бъдат заделени за мерки, свързани с климата и биоразнообразието.

Редица програми в дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027 г. ще подпомагат политиката за климата. Сред тях са фондовете за земеделие, за регионално развитие и сближаване, инвестиционната програма InvestEU, програмата за иновации „Хоризонт Европа“ и фондът за околна среда LIFE.


Научете повече за напредъка на ЕС по постигане на целите относно климата.


Климатичната неутралност става част от законодателството на ЕС


Извънредната ситуация, която Европейският парламент провъзгласи през ноември 2019 г., изисква приемането на редица мерки за засилване на ангажимента на ЕС към климатична неутралност.


През декември 2019 г. Комисията очерта рамка за Зелен пакт за климата в Европа, а през март предложи законодателство за постигането на нулеви нетни емисии в ЕС до 2050 г.


В отговор депутатите призоваха за по-голямо намаляване на емисиите, за да може ЕС да постигне набелязаната цел.


След постигане на споразумение със Съвета Парламентът прие законодателния акт за климата през юни 2021 г. Той предвижда до 2030 г. емисиите на ЕС да бъдат с 55% по-ниски спрямо 1990 г., а до 2050 г. да бъдат постигнати нулеви нетни емисии. Тези цели ще бъдат правно обвързващи и демонстрират лидерската роля на Европа в борбата срещу промените в климата.


Запознайте се с хронологията на преговорите на световно ниво за мерките относно климата и приноса на ЕС.


Стратегията на ЕС за климата


Обявеният през ноември 2019 г. Зелен пакт цели да преобрази европейската икономика и да я направи неутрална спрямо климата. Пактът включва широк кръг от теми - мерки за климата, земеделие, транспорт, защита на биоразнообразието и борба със замърсяването. Сред конкретните предложения на Комисията са:


Научете какво прави Европейският съюз за възстановяване от кризата с коронавируса и се запознайте с хронологията на мерките.