Социален фонд за климата: Идеите на Парламента за справедлив енергиен преход 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Европейският съюз се стреми към справедлив енергиен преход. Научете как Социалният фонд за климата цели да помогне на уязвимите хора и фирми.

Като част от усилията за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г. ЕС планира да въведе допълнителни изисквания за намаляване на емисиите в строителството и транспорта. Новите правила ще подтикнат гражданите и фирмите да инвестират в алтернативни източници на енергия, по-добра изолация на сгради и чисти форми на транспорт.

Европейският съюз ще помогне на уязвими домакинства и на малки фирми за осъществяване на зеления преход с финансиране от Социалния фонд за климата. Бюджетът на фонда се оценява на 16,4 млрд. евро до 2027 г. и може да достигне 72 млрд. евро до 2032 г. Създаването му е част от мерките в законодателния пакет „Подготвени за цел 55%“, който цели да приложи на практика Европейския зелен пакт.

Депутатите приеха на 22 юни 2022 г. позицията си по законодателния акт за Социалния фонд за климата и ще започнат преговори със Съвета по крайния текст.

Научете какво прави ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове.

Мерки срещу енергийната бедност


Приетите до момента предложения от комисиите по околна среда и заетост искат да наложат общи дефиниции в ЕС за енергийна бедност и мобилна бедност.

Енергийната бедност е свързана с липсата от страна на домакинства на достъп до основни енергийни услуги, които биха им осигурили достоен начин на живот. Мобилната бедност засяга домакинства, които имат високи разходи за транспорт или ограничен достъп до начини на придвижване на приемливи цени.

Депутатите поставят акцент върху предизвикателствата пред хората, живеещи на острови, в планински или отдалечени райони. Освен това те се обявяват за блокиране на финансирането на страни, които не зачитат основните свободи или принципа на върховенството на закона.

Как може да помогне Социалният фонд за климата


Социалният фонд за климата следва да финансира конкретни мерки срещу енергийната и мобилната бедност както в краткосрочен, така и в дългосрочен план:


  • Намаление на данъци и такси върху енергията или други форми на пряка подкрепа на доходите във връзка с растящите цени на горивата за транспорт и отопление.
  • Стимули за реновиране на сгради и за преминаване към възобновяеми източници на енергия в сградите
  • Стимули за преминаване от индивидуален към обществен транспорт, споделяне на автомобили и каране на велосипеди
  • Подкрепа за развитието на пазар на употребявани електрически автомобилиПрочетете повече за финансирането на зеления преход: