Миграцията: общо предизвикателство 
Работата на Парламента относно миграцията, границите и даването на убежище  

Общество  Актуализиран: 
 
Изготвен:   

Пристигането в Европа на множество хора, търсещи убежище, е предизвикателство за ЕС. Научете за работата на Парламента по въпросите, свързани с миграцията.

Споделете тази страница: 

Статии 

       

Притокът на бежанци е предизвикателство, но и възможност за Европа. Научете какво прави ЕС относно миграционните потоци и даването на убежище.

       

През последните години Европа се сблъска с най-тежкото миграционно предизвикателство от края на Втората световна война. Прочетете за подхода на ЕС.

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

Евродепутатите приеха новото законодателство, което засилва Европейската агенция за гранична и брегова охрана в сряда, гарантирайки по-добра защита на външните граници на ЕС.

Съобщения за медиите 

Повече информация 

Видеоматериали 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

Статии 

       

През 2015 и 2016 г. 2,5 млн. души потърсиха убежище в ЕС. Интеграцията на тези хора е предизвикателство за Европа и Парламентът има своята роля в този процес.

Видеоматериали 

Статии 

       

Турция има важно значение за решаването на кризата с мигрантите – в страната се намират над 2,5 милиона сирийци, избягали от конфликта в родината си, а голям дял от тези, които се отправят към Европа, също минават през страната. ЕС се съгласи да предостави 3 млрд. евро на турските власти, за да помогне за посрещане на нуждите на бежанците. Две делегации на Европейския парламент – от комисиите по граждански свободи и бюджети, се отправят към Турция, за да се запознаят на място със ситуацията.