Сигурност, бедност, климат: защо хората мигрират 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Има много причини, които могат да подтикнат хората да сменят страната си. Сред тях са сигурността, бедността, правата на човека и промените в климата.

Група мигранти вървят по железопътна линия ©Ajdin Kamber/AdobeStock  

На 1 януари 2019 г. в страни от ЕС (без Великобритания) са живели 21,8 млн. души, които са били граждани на държави извън ЕС. Други 13,3 млн. души, които са живели в някоя страна от ЕС, са били граждани на различна страна членка.


Причините, поради които хората мигрират към Европа, са важни за формулирането на политика спрямо тях. Значение имат както фактори, които карат хората да желаят да напуснат страната си, така и фактори, които правят дадена страна особено привлекателна.


Социално-политически фактори


Преследване на етническа, религиозна, расова, политическа или културна основа е чест мотив за напускане на родната страна. Друг важен фактор е наличието на военни действия или (на заплахата от) конфликт и преследване от държавата.


Тези, които бягат от въоръжени конфликти, нарушения на правата на човека или преследване, са често бежанци по хуманитарни причини. Много страни имат по-либерален подход към такива мигранти. Обикновено те се насочват към най-близката безопасна страна, която приема хора, търсещи убежище.


В последните години много хора се насочиха към Европа заради конфликти, тероризъм и преследване в родната си страна. От 295 800 души, които получиха международна закрила в ЕС през 2019 г., над една четвърт са дошли от раздираната от гражданска война Сирия, а на второ и трето място са граждани на Афганистан и Ирак.


Научете колко хора са потърсили убежище в ЕС от нашата инфографика.


Демографски и икономически фактори


Демографските промени могат да накарат хората да потърсят перспективи в други страни. Разрастването или намаляването на населението, неговото застаряване или подмладяване се отразяват върху икономическия растеж и възможностите за намиране на работа както в родните страни на мигрантите, така и в страните, към които те се стремят.


Демографската и икономическата миграция е свързана с трудовите стандарти, безработицата и цялостното състояние на икономиката в дадена страна. Перспективите за по-високо възнаграждение, качествено образование, за по-добри шансове за намиране на работа или по-висок стандарт на живот привличат много хора, особено ако условията в тяхната страна видимо се влошават.


По данни на Международната организация по труда броят на хората, които са мигрирали с цел да бъдат наети на работа, е бил около 164 млн. души в целия свят през 2017 г. и те са представлявали две трети от всички международни мигранти. Около 68% от тези мигранти работници са се насочили към страни с високи доходи, а 19% - към страни със средни доходи.


Екологични фактори


Околната среда винаги е била миграционен фактор - природни бедствия като наводнения, урагани и земетресения, могат да унищожат недвижимата собственост на хората и да ги принудят да се преместят някъде другаде. Измененията в климата водят до още повече разрушения.


Според Международната организация за миграцията "екологичните мигранти са онези, които по причина на внезапни и прогресивни промени в околната среда, които засягат неблагоприятно условията на живот, са принудени да напуснат обичайните си домове временно или постоянно и които се преместват в рамките на своята страна или в чужбина".


Трудно е да се направи оценка колко са екологичните мигранти по света, тъй като често играят роля и други фактори като ръст на населението, бедност, права на човека и конфликти. Очакванията са до 2050 г. те да бъдат между 25 млн. и 1 млрд. души.


Нов пакт на ЕС за миграцията


Ефективното управление на миграционните потоци и защитата на външните граници са приоритети на ЕС от години. На 23 септември Комисията предложи нов пакт за миграцията и предоставянето на убежище, който цели установяването на по-бързи и ефективни процедури в ЕС. Новият пакт представлява изменение на Регламента от Дъблин, който определя коя страна отговаря за разглеждането на всяко едно искане за убежище.


Прочетете повече за миграцията в Европа: