Миграция и убежище в ЕС: данни и факти 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Статистическите данни показват, че миграционната вълна от 2015 и 2016 г. намалява. Запознайте се с числата от нашата инфографика.

Пристигането през 2015 г. на повече от един милион души, търсещи убежище в ЕС, разкри сериозни слабости в европейската система за даване на убежище. В отговор Европейският парламент работи по предложения, които ще направят политиката на ЕС по-справедлива и по-ефективна.

 

Открийте по-долу данни за миграцията към Европа - кои са мигрантите, какво прави ЕС за овладяване на ситуацията и какво е финансовото измерение на мерките.

 

Бежанци и търсещи убежище - какво означават понятията

 

Търсещите убежище са хора, които отправят официално искане за убежище в чужда страна, тъй като се страхуват, че животът им в родната им страна е в опасност.

 

Бежанците са хора, които имат обоснован страх от преследване по расов, религиозен или политически признак, заради принадлежността си към определена националност или социална група и които са приети и признати за такива от своята страна-домакин. В ЕС условията, на които трябва да отговарят гражданите на други страни, за да им бъде предоставена международна закрила, са уредени с директива.

 

В момента гражданите на други държави трябва да поискат защита в първата страна от ЕС, в която влизат. С подаването на искането те стават търсещи убежище. Те получават бежански статут или друга форма на международна закрила само след положително решение от властите в съответната страна.

 

Данни за предоставянето на убежище в ЕС

 

През 2018 г. страните в ЕС (плюс Норвегия и Швейцария) са получили 634 700 искания за предоставяне на международна закрила. Това представлява намаление в сравнение с 2017 г., когато са получени 728 000 искания. През 2016 г. е имало 1,3 млн. искания.

 

Властите в страните-членки са предоставили през 2018 г. закрила на над 333 000 души, с близо 40% по-малко, отколкото през 2017 г. Почти всеки трети (29%) от получилите закрила е бил от Сирия, а другите две страни с най-много бежанци са били Афганистан (16%) и Ирак (7%). Германия е предоставила закрила на почти 70% от всички 96 100 сирийски граждани, чиито искания са удовлетворени.


Брой на незаконните пресичания на външните граници на ЕС

Европейската гранична и брегова охрана събира данни за регистрираните от националните власти случаи на незаконно пресичане на външните граници. През 2015 и 2016 г. бяха отчетени 2,3 млн. случая на незаконно пресичане. През 2018 г. случаите на незаконно пресичане на граници спаднаха до 150 000, най-ниското ниво от пет години и с 92% по-ниско от върха на миграционната криза през 2015 г.

Един човек може да пресече външни граници повече от веднъж, така че броят на хората, влезли в Европа, е по-нисък от случаите на незаконно пресичане. Въпреки това данните загатват за сериозния натиск, на който са били подложени страните в ЕС. През 2017 г. на 471 155 души им е отказано преминаване на външните граници на ЕС.

Общо 116 647 души са се опитали да достигнат Европа по море през 2018 г., което е значително под нивото от 2015 г., когато над 1 млн. души предприеха подобни опити. Средиземно море остава един от най-опасните маршрути за мигрантите - през 2018 г. 2 277 души са обявени за загинали или изчезнали, в сравнение с 3 139 година по-рано.

През първата половина на 2019 г. близо 30 000 души са рискували живота си, за да достигнат Европа през Средиземно море, като около 600 души се смятат за загинали или изчезнали.

Незаконно пребиваващите в Европа

През 2015 г. 2,2 млн. души са били незаконно пребиваващи в ЕС. През 2018 г. броят им е намалял на малко над 600 000. Тази категория включва хора, които не са се регистрирали по надлежния ред, или такива, които са напуснали страната, отговаряща за разглеждането на тяхното искане за убежище. Това само по себе си обаче не е причина те да бъдат отпратени от ЕС.

Какво мислят европейците за проблема с мигрантите

Миграцията е приоритет на ЕС от няколко години, като са взети редица мерки за овладяване на кризата и за подобряване на системата за даване на убежище. Въпреки всичко според изследване Евробарометър от май 2018 г. 72% от европейците искат ЕС да направи повече по въпросите на миграцията.

Друго изследване Евробарометър от юни 2019 г. показва, че имиграцията е сред петте най-важни фактори, повлияли на начина, по който хората са гласували на европейските избори през май 2019 г., като 34% са мислели за миграцията, когато са гласували.

Бюджетни измерения

След миграционната вълна от 2015 г. Европейският съюз значително увеличи средствата, които отпуска за политиките относно мигрантите, даването на убежище и интеграцията. В предстоящите преговори за бюджетната рамка след 2020 г. депутатите призовават за допълнително финансиране в тази област.

Научете как ЕС се опитва да управлява миграционните потоци.


Бежанците по света

Според Агенцията на ООН за бежанците през 2018 г. средно 37 000 души всеки ден са били принудени да напуснат домовете си и да търсят подслон другаде. Страните, приели най-много бежанци, са Турция, Пакистан, Уганда, Судан и Германия. Само 16% от бежанците по света са настанени в развити страни.

Броят на хората по света, които са избягали от преследване, конфликти и насилие, е достигнал за пръв път 70 млн. души. Техният брой е равен на цялото население на Великобритания и Ирландия, взети заедно. Около половината от бежанците по света са деца.
 
Вижте нашата инфографика по-горе за последните данни на Евростат за исканията за убежище в ЕС и прегледайте данните на Агенцията на ООН за бежанците за броя на бежанците в страните от ЕС.