Миграцията към Европа 

 
 

Споделете тази страница: 

Притокът на бежанци е предизвикателство, но и възможност за Европа. Научете какво прави ЕС относно миграционните потоци и даването на убежище.

Афганистанци успяват да достигнат до гръцкия остров Лесбос, преодолявайки бурното море ©UNHCR/Achilleas Zavallis  

Безпрецедентният ръст на броя на мигрантите към Европа, който достигна връх през 2015 г., изискваше отговор от ЕС на различни нива. От една страна, подходът към мигрантите, влизащи законно или незаконно на територията на страни членки, беше нужно да се адаптира. От друга страна, Европа трябваше да преразгледа единните си правила за прием на бежанци и предоставянето им на правен статут на закрила. Притокът налагаше нуждата и от конкретни решения за засилване на контрола по границите и справедливо разпределяне на тежестта от грижите за търсещите убежище.


Кризата с мигрантите


Кризата с мигрантите от последните години беше тежко предизвикателство за Европа. През 2015 г. бяха подадени над 1,25 млн. искания за убежище в ЕС; през 2018 г. броят на исканията спадна до 581 000. Малко над 116 000 души достигнаха Европа по море през 2018 г. в сравнение с над 1 млн. души през 2015 г. Броят на регистрираните случаи на незаконно пресичане на външните граници на ЕС намаля през 2018 г. до около 150 000, което е най-ниското ниво от 5 години и с 92% по-малко от най-тежкия момент на кризата през 2015 г.


Въпреки че миграционните потоци намаляха, те направиха видими някои слабости в миграционната политика на Европа. Парламентът работи за преодоляването им чрез реформиране на правилата за прием на бежанци, както и чрез укрепване на граничния контрол.


Прочетете повече за кризата с мигрантите в Европа и за мерките на ЕС за овладяване на миграцията.

 

Европейската имиграционна политика

 

Имиграционната политика на европейско ниво е насочена както към легалните, така и към нередовните имигранти. По отношение на легалните имигранти правилата за законно влизане и пребиваване се определят от ЕС. Страните-членки си запазват правото да вземат решения колко души, търсещи работа, да допуснат от страни извън ЕС.

 

Европейският съюз също така има важна роля в подхода към имигрантите, влезли по незаконен път, тъй като той определя правилата за връщането им в страната, от която идват, при спазване на основните им права. От друга страна, няма хармонизация на мерките за интеграция, което означава, че всяка страна приема свои собствени правила. Въпреки това ЕС може да подкрепя процеса, особено с финансови средства.

 

Европейският парламент активно работи по приемането на нови правила на ЕС за нередовните и легалните имигранти. От влизането в сила на Договора от Лисабон през 2009 г. Парламентът е съзаконодател и решава за европейските директиви и регламенти по тези въпроси наравно със Съвета на ЕС, който представлява страните-членки.

 

За повече подробности прочетете представянето на имиграционната политика на ЕС.

 

Европейската политика за даване на убежище

 

ЕС работи от 1999 г. за изграждане на единна европейска система за даване на убежище. Тази система трябва да включва няколко елемента:

 

  • съгласувани правила за предоставяне на бежански статут в целия ЕС
  • механизъм за определяне коя страна следва да разгледа искането за убежище
  • стандарти за условията на посрещане на бежанци
  • партньорство и сътрудничество със страни извън ЕС

 

С влзиането в сила на Договора от Лисабон Европейският парламент решава наравно със Съвета относно законодателството в областта на убежището.

 

Научете повече за политиката на ЕС за даване на убежище.