Как да намалим пластмасовите отпадъци: стратегията на ЕС 

 
 

Споделете тази страница: 

Европа иска да намали пластмасовите отпадъци. Предвидените мерки се простират от увеличаване на рециклирането до забрана на някои пластмасови продукти.

Пластмасата е траен и наглед евтин материал и това я прави широко използвана навсякъде в икономиката. Цената, която плащаме обаче, са растящите количества пластмасови отпадъци и замърсяването на моретата, които застрашават природата и човешкото здраве.

През януари 2018 г. Европейската комисия предложи стратегия за пластмасите, която поставя като цел до 2030 г. всички пластмасови опаковки на пазара в ЕС да подлежат на повторна употреба или на рециклиране. Употребата на еднократни пластмасови продукти и на пластмасовите микрочастици ще бъде постепенно ограничена.

Рециклиране

Всяка година в ЕС се генерират приблизително 26 млн. тона пластмасови отпадъци. По-малко от 30% от тях се събират за рециклиране, като част от това количество се изнася за обработка в други страни. Останалото количество отива на сметището, бива изгаряно или, в още по-лошия случай, остава несъбрано и замърсява нашите гори, брегове, реки и морета.

В резолюция, одобрена на 13 септември 2018 г., Парламентът приветства плановете на Комисията за засилване на рециклирането. Депутатите се обявяват за въвеждане на минимални прагове за рециклиране за някои видове пластмасови продукти и за стандарти за качество за рециклирана пластмаса с цел повишаване на доверието на потребителите.

Научете повече за степента на рециклиране на пластмаси в ЕС.

Микрочастици пластмаса

Микрочастиците пластмаса са парченца с дължина под 5 милиметра. Все по-често такива парченца се откриват в океаните, но също и в храни и напитки.

Депутатите призовават за налагане на забрана до 2020 г. на целенасочено добавяните микрочастици в козметични продукти, продукти за лична хигиена, перилни и почистващи препарати. Те също така иска съществено ограничаване на изпускането на микрочастици при производството на платове, гуми, бои и цигари.

Научете повече за източниците на замърсяване с микрочастици пластмаса и проблемите, свързани с тях.

Пластмасови продукти за еднократна употреба

През декември 2018 г. Парламентът прие забрана на някои пластмасови продукти за еднократна употреба като прибори, чинии и дръжки за балони. Компаниите за производство на опаковки ще трябва да допринасят за почистването на изхвърлени пластмаси.

Законодателство за ограничаване на използването на найлонови торбички в ЕС бе прието от Парламента през 2015 г.