COVID-19: Парламентът настоява за подкрепа за културата 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Хората на културата и изкуството са в трудна ситуация заради ограничителните мерки вследствие на коронавируса и заслужават подкрепа, призовават депутати.

В резолюция на 17 април Парламентът подчерта проблемите, пред които са изправени работещите в сектора на културата, и поиска ЕС да им предостави помощ.


Епидемията засяга всички и много икономически отрасли са в тежко положение, но секторът на културата е сред най-силно засегнатите. В цяла Европа са отменени концерти, отложени са фестивали, конференции и изложби, кината, театрите и музеите са затворени, а телевизионни и филмови продукции не се снимат. Всичко това означава, че много хора на изкуството са лишени от доходи.


Много страни въведоха мерки за подкрепа на работещите в сектора на културата. Министрите на културата в ЕС разискваха темата на заседание на 8 април.


Европейският съюз осигурява подкрепа за съхраняване на работните места, но особеностите на сектора правят по-трудно получаването на помощи - в него работят много отделни артисти и хора на изкуството, малки фирми и фондации. Затова парламентарната комисия по култура настоява ЕС да предостави специални инструменти за подкрепа по време на кризата.


В писмо до комисаря за вътрешния пазар Тиери Бретон и комисаря за иновациите и културата Мария Габриел депутатите предлагат:


  • да бъде осигурена подкрепа чрез програмата "Творческа Европа" за хора на изкуството, които не покриват националните изисквания за получаване на помощ;
  • да бъде увеличено финансирането за програмата "Творческа Европа", за да се гарантира, че помощите ще достигнат до хората, които имат нужда от тях;
  • да се създаде конкретен финансов инструмент в рамките на Европейския инвестиционен фонд за насочване на средства към сектора.

Следва да бъде направено повече на ниво ЕС за осигуряване на специфична подкрепа за работещите в сектора на културата, докато нещата се нормализират, заяви председателят на парламентарната комисия по култура Забине Ферхайен (ЕНП, Германия).

По време на дискусия в парламентарната комисия по култура на 4 май комисарите Мария Габриел и Тиери Бретон заявиха, че се подготвя план за подкрепа от ЕС на секторите на културата и изкуството в рамките на по-общия план за възстановяване. Освен възможността за гъвкаво прилагане на настоящите програми и структурни фондове се обмислят и идеи за директна помощ.


Комисията също така подкрепя стартирането на нова платформа на име Creatives Unite, която предлага форум за хора в сектора за споделяне на информация относно инициативи в отговор на кризата.