Борбата с коронавируса: хронология на мерките на ЕС 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Европейският съюз предприема множество мерки за борба с епидемията и последиците от нея. Нашата хронология представя пълната картина в различни области.

Открийте какво прави Европейският съюз в сферите на здравеопазването, изследванията, икономиката, заетостта, пътуванията и транспорта, както и за подпомагане на други страни по света.

Здравеопазване 
description: Подкрепа за общественото здравеопазване и осигуряване на медицинско оборудване  
 • Нова програма на ЕС за здравеопазване 
  28 май 2020 г. 

  Европейската комисия предлага нова програма на ЕС на име "ЕС в подкрепа на здравето", която цели да засили подготвеността на ЕС и капацитета за реагиране на трансгранични заплахи за здравето, както и да подкрепи системите на здравеопазване в Европа.

  infographic illustration    
 • Отлагане на прилагането на новите изисквания за медицинските изделия 
  17 април 2020 г. 

  За да предотврати недостига или забавената доставка на пазара на основни медицински изделия, Парламентът одобри предложението за отлагане на прилагането на новия Регламент относно медицинските изделия.

  infographic illustration    
 • Предоставяне на спешна подкрепа за здравеопазването 
  17 април 2020 г. 

  ЕС мобилизира над 3 млрд. евро от своя бюджет за доставяне на медицински материали, за координация на транспортирането на оборудване и на пациенти, както и в подкрепа на изграждането на полеви болници. В дългосрочен план средствата ще бъдат насочени към изпитания и научни изследвания.

  infographic illustration    
 • Улесняване на вноса на медицинско оборудване 
  3 април 2020 г. 

  Временно се премахват митата и ДДС върху вноса, за да се улесни доставката на медицинско оборудване от държави извън ЕС.

  infographic illustration    
 • Създаване на общ резерв на ЕС за медицинско оборудване 
  20 март 2020 г.  

  ЕС създава стратегически резерв от апарати за изкуствена белодробна вентилация, маски за многократна употреба, лабораторни материали и терапевтични средства („rescEU“) в помощ на изпитващите недостиг държави.

  infographic illustration    
 • Увеличаване на производствения капацитет 
  20 март 2020 г. 

  Европейските хармонизирани стандарти за медицински материали (маски, защитни дрехи, средства за защита на дихателните пътища и т.н.) се предоставят безплатно, за да се улесни увеличаването на производството.

  infographic illustration    
 • Създаване на европейски експертен екип 
  17 март 2020 г. 

  Група от седем епидемиолози и вирусолози от различни държави членки изготвя научнообосновани насоки на ЕС за реагиране и координира мерките за управление на риска.

  infographic illustration    
 • Осигуряване на лични предпазни средства  
  15 март 2020 г. 

  Въвежда се изискване износът на лични предпазни средства (маски, защитни шлемове за лице, защитни дрехи и др.) за страни извън ЕС да става само с разрешение на съответната държава членка.

  infographic illustration    
 • Съвместно закупуване на медицинско оборудване  
  28 февруари 2020 г. 

  Държавите членки обединяват сили чрез споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки за закупуване на предпазни средства (ръкавици, маски, престилки и др.), апарати за изкуствена белодробна вентилация и тестове.

  infographic illustration    
Научни изследвания 
description: Подкрепа за научните изследвания и иновациите за ефикасно лечение и ваксини  
 • Набиране на средства за разработване на методи за диагностика и ваксини 
  27 юни 2020 г. 

  На втора донорска среща са събрани 6,15 млрд. евро за финансиране на изследвания срещу коронавируса, с което общата сума на даренията за целта достига близо 16 млрд. евро. Инициативата е стартирана на 4 май, когато Европейският съюз заедно с партньори от целия свят обявява набиране на средства, като призовава страни и организации да дадат принос за разработването и въвеждането в употреба на методи за диагностика, лечение и ваксини срещу коронавируса.

  infographic illustration    
 • Стратегия на ЕС за разработване на ваксина 
  17 юни 2020 г. 

  Европейската комисия представя стратегия за ускоряване на разработването, производството и вкарването на употреба на ваксини срещу COVID-19.

  infographic illustration    
 • 100 млн. евро за разработване на ваксини 
  11 юни 2020 г. 

  Европейската инвестиционна банка предоставя 100 млн. евро дългово финансиране на компанията за имунотерапия BioNTech SE за разработване на ваксина срещу COVID-19.

  infographic illustration    
 • 314 млн. евро за иновативни компании 
  8 юни 2020 г. 

  166 млн. евро се отпускат за пилотната програма Accelerator („Ускорител“) на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) за подкрепа на 36 стартиращи и малки предприятия, разработващи технологии, които биха могли да помогнат в борбата с пандемията. Още 148 млн. евро се предоставят на други 36 компании, които ще допринесат за плана за възстановяване на Европа. На 139 компании е присъден новосъздаденият Печат за високи постижения в борбата с COVID-19. Той би следвало да им помогне да привлекат финансиране от други източници.

  infographic illustration    
 • Допълнителни 122 млн. евро за медицински изследвания и иновации 
  19 май 2020 г. 

  ЕС отправя нова покана за разработване на проекти за преориентиране на производства към осигуряването на медицински материали и оборудване, разработване на медицински технологии и изследвания на отражението на пандемията върху поведението и икономиката с цел подобряване на стратегиите за лечение и профилактика. Финансирането в размер от 122 млн. евро идва от програмата на ЕС за изследвания и иновации "Хоризонт 2020".

  infographic illustration    
 • 117 млн. евро за научноизследователски проекти за борба с COVID-19 
  12 май 2020 г. 

  До 117 млн. евро ще бъдат предоставени в рамките на Инициативата за иновативни лекарства — партньорство между ЕС и фармацевтичната промишленост, в подкрепа на 8 големи проекта за разработване на методи за лечение и диагностика (до 72 млн. евро от тези средства ще дойдат от бюджета на ЕС). Процедурата бе задействана през март.

  infographic illustration    
 • Платформа за обмен на данни между учените 
  20 април 2020 г. 

  Европейската комисия стартира платформа за данни за COVID-19, която цели да позволи бързо събиране и споделяне на научноизследователски данни. Платформата е част от усилията за подкрепа на изследователите в Европа и по света в борбата срещу пандемията.

  infographic illustration    
 • 80 млн. евро за CureVac за разработване на ваксина 
  16 март 2020 г. 

  ЕС предоставя до 80 млн. евро на CureVac — германска иновативна компания за разработка на ваксини, за да подпомогне разработването и производството на ваксина срещу коронавируса.

  infographic illustration    
 • Над 48 млн. евро за 18 изследователски проекта, включващи 151 научни екипа 
  6 март 2020 г. 

  ЕС отпуска 48,25 млн. евро за 18 научноизследователски проекта, включващи 151 екипа по „Хоризонт 2020“ за разработване на ваксини, нови лечения, бързи диагностични тестове и за подобряване на подготвеността и реакцията при епидемии.

  infographic illustration    
Икономика 
description: Подкрепа за финансовия сектор и предприятията  
 • Стимулиране на банките да кредитират компании и домакинства 
  19 юни 2020 г. 

  Парламентът одобрява по-гъвкави капиталови изисквания към банките, за да им предостави временно изгодни условия за кредитиране на компаниите и домакинствата. Това намалява икономическите последици от кризата.

  infographic illustration    
 • Програма на ЕЦБ за спешни мерки по време на пандемията (1,35 трлн. евро) 
  4 юни 2020 г. 

  Европейската централна банка увеличава размера на програмата си за закупуване на активи в условия на пандемия с 600 млрд. евро, като така нейният общ размер става 1,35 трлн. евро. Програмата за закупуване на ценни книжа, издадени от публични и частни организации, бе стартирана през март в допълнение на друг временен пакет за отговор на кризата в размер на 120 млрд. евро.

  infographic illustration    
 • План за икономическо възстановяване в размер на 750 млрд. евро 
  27 май 2020 г. 

  Европейската комисия прави предложение за фонд от 750 млрд. евро за възстановяване от кризата (наречен "Следващо поколение ЕС") като част от променено предложение за дългосрочния бюджет на ЕС. Повечето депутати в Парламента приветстват плановете по време на пленарен дебат с председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен. Преди това, в резолюции на 15 май и 17 април, Парламентът е отправил призиви за мащабен пакет за икономическо възстановяване, фокусиран върху нуждите на хората.

  infographic illustration    
 • Максимална гъвкавост при пренасочването на структурните фондове на ЕС 
  23 април 2020 г. 

  Нови мерки позволяват на държавите членки да прехвърлят ресурси между трите основни фонда за сближаване (Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд), между различните категории региони и между конкретните приоритетни области на фондовете.

  infographic illustration    
 • Парламентът призовава за мащабен пакет за възстановяване 
  17 април 2020 г. 

  Членовете на ЕП излязоха с резолюция, с която призоваха за мащабен пакет от мерки за възстановяване на европейската икономика след кризата с Covid-19, включително за обезпечени от бюджета на ЕС облигации и за Фонд на ЕС за солидарност във връзка с коронавируса за поне 50 млрд. евро.

  infographic illustration    
 • Подкрепа от ЕИБ за икономиката (65 млрд. евро) 
  16 април 2020 г. 

  Европейската инвестиционна банка създаде гаранционен фонд от 25 млрд. евро, с който се мобилизират до 200 млрд. евро за подпомагане на европейската икономика в допълнение към вече мобилизираните 40 млрд. евро.

  infographic illustration    
 • Европейска пътна карта за постепенно премахване на ограничителните мерки 
  15 април 2020 г. 

  Европейската комисия и Европейският съвет представиха насоки и препоръки за държавите членки как да се подходи при вдигането на карантината.

  infographic illustration    
 • Незабавна помощ за поне 100 000 малки и средни предприятия 
  6 април 2020 г. 

  Като има предвид силното въздействие на кризата върху малките и средните предприятия, ЕС осигурява достъп до около 8 млрд. евро за финансиране на малкия бизнес в Европа.

  infographic illustration    
 • Използване на структурните фондове на ЕС за основни инвестиции и ресурси (37 млрд. евро) 
  27 март 2020 г. 

  Общо 37 млрд. евро от структурните фондове на ЕС са на разположение на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса. Средствата са предназначени за подкрепа на здравните системи, малките и средните предприятия и пазарите на труда.

  infographic illustration    
 • По-голяма бюджетна гъвкавост 
  23 март 2020 г. 

  За да даде възможност на държавите членки да посрещнат извънредните разходи за справяне с кризата, ЕС прави бюджетните си правила по-гъвкави.

  infographic illustration    
 • Преразгледани правила за държавната помощ 
  19 март 2020 г. 

  На държавите членки се дава възможност да прилагат гъвкаво правилата за държавна помощ, за да се гарантира, че всички категории предприятия разполагат с достатъчно ликвидни средства, както и за осигуряване на непрекъснатост на икономическата дейност.

  infographic illustration    
Заетост и общество 
description: Подкрепа за доходите на домакинствата и работните места по време на кризата  
 • Помощ за хранителната индустрия 
  19 юни 2020 г. 

  От началото на кризата Европейският съюз предприема редица извънредни мерки за финансова подкрепа на земеделските стопани, рибари и предприятия в аграрно-хранителния сектор. Въведени и са по-гъвкави правила за подкрепа на селското стопанство.

  infographic illustration    
 • Защита на трансграничните и сезонните работници 
  19 юни 2020 г. 

  Парламентът призовава за спешни действия за защита на здравето, безопасността и на справедливите условия на труд за трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата с коронавируса.

  infographic illustration    
 • Класификация на вируса с цел определяне на мерки за защита на работниците 
  11 юни 2020 г. 

  Парламентът и Комисията постигат споразумение да класифицират вируса, причиняващ COVID-19, в рискова група 3 по Директивата на ЕС за биологичните агенти. Това налага доопълнителни изисквания за предпазване на здравето и безопасността на работещите.

  infographic illustration    
 • Насоки на ЕС за безопасно завръщане на работното място  
  24 април 2020 г. 

  Европейският съюз публикува насоки за безопасно завръщане на работещите на техните работни места. Насоките обхващат области като оценка на риска, полагане на грижи за работници, които са били болни, и информация за конкретни сектори и професии.

  infographic illustration    
 • Запазване на работните места и на предприятията (100 млрд. евро) 
  23 април 2020 г. 

  Държавите членки получават до 100 млрд. евро за заеми при изгодни условия, за да могат дружествата да запазят служителите си и да намалят работното време. По този начин се подсигуряват доходите на служителите.

  infographic illustration    
 • Грижа за най-нуждаещите се 
  23 април 2020 г. 

  За да се намали рискът от заразяване, храните и основното материално подпомагане по линия на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица ще могат да бъдат предоставяни чрез ваучери в електронна форма или на хартиен носител и ще бъдат подсигурени лични предпазни средства за работещите и доброволците по схемата.

  infographic illustration    
 • Приложения за проследяване на контактите: защита на личните данни 
  17 април 2020 г. 

  Комисията публикува препоръки и инструментариум за разработването на нови мобилни приложения за борба с коронавируса. Парламентът подчертава, че всички дигитални решения трябва да бъдат в съответствие със законодателството на ЕС за защита на личните данни и личния живот.

  infographic illustration    
 • Финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ (800 млн. евро) 
  26 март 2020 г. 

  Обхватът на фонд „Солидарност“ на ЕС се разширява, за да покрива извънредните ситуации в областта на общественото здраве, като през 2020 г. са предвидени 800 млн. евро за държавите членки, най-силно засегнати от пандемията.

  infographic illustration    
 • Избягване на претоварване на Мрежата 
  19 март 2020 г. 

  ЕС призовава Netflix, Facebook и YouTube да намалят качеството на видеоизлъчванията си, за да се избегне претоварване на Мрежата.

  infographic illustration    
Пътувания и транспорт 
description: Ограничаване на пътуванията и осигуряване на доставките на критично важни стоки  
 • Постепенно вдигане на ограниченията за пътуване 
  15 юни 2020 г. 

  Държавите членки постепенно започват да премахват ограниченията за пътуване, въведени за предотвратяване на разпространението на вируса. Парламентът настоява свободното движение в рамките на Шенгенското пространство да бъде възстановено възможно най-скоро.

  infographic illustration    
 • Ново приложение "Re-open EU" дава ключова информация за пътувания из Европа 
  14 юни 2020 г. 

  Европейският съюз стартира уеб платформа "Re-open EU", която осигурява на всички, планиращи пътувания в рамките на ЕС, информация за условията и ограниченията в отделните страни. Информацията се актуализира редовно, налична е на 24-те официални езика и цели да гарантира безопасността на пътниците и да защити общественото здраве.

  infographic illustration    
 • Препоръки за безопасно пътуване 
  13 май 2020 г. 

  Европейската комисия публикува насоки и препоръки за туризма и транспортния сектор с цел да помогне за координираното вдигане на ограничителните мерки от държавите в ЕС и да защити пътниците.

  infographic illustration    
 • Прекратяване на полетите с празни самолети 
  26 март 2020 г. 

  Временно се прекратява прилагането на правилата на ЕС за летищните слотове, които задължаваха авиокомпаниите да използват слотовете си за излитане и кацане, за да ги запазят през следващия сезон.

  infographic illustration    
 • Гарантиране на непрекъснатия поток от стоки и услуги 
  18 март 2020 г. 

  ЕС въвежда „зелени ленти“ за бързо преминаване през гранични пунктове, за да се гарантират доставките на стоки от първа необходимост и жизненоважно медицинско и предпазно оборудване в рамките на единния пазар.

  infographic illustration    
 • Ограничаване на пътуванията с цел спиране на разпространението на вируса 
  17 март 2020 г. 

  С цел ограничаване на разпространението на COVID-19 ЕС временно затваря границите си за пътувания, които не са наложителни.

  infographic illustration    
 • Връщане на граждани на ЕС от други страни 
  От януари 2020 г. 

  Десетки хиляди граждани на ЕС са върнати у дома от различни точки на света благодарение на Механизма на ЕС за гражданска защита.

  infographic illustration    
Глобалният отговор на ЕС 
description: Подкрепа за усилията на страни партньорки за борба с пандемията  
 • Подкрепа за Централноафриканската република 
  18 юни 2020 г. 

  ЕС отпуска 54 млн. евро на Централноафриканската република, за да подпомогне правителството в борбата с коронавируса.

  infographic illustration    
 • 60 млн. евро помощ за страните от Африканския рог 
  17 юни 2020 г. 

  ЕС мобилизира 60 млн. евро за борба със здравните и социално-икономическите последици от кризата в страните от Африканския рог. Преди това през май беше одобрено отпускането на 105,5 млн. евро за Джибути, Етиопия, Кения и Сомалия с цел осигуряване на здравни грижи, хранителни помощи и покриване на основни нужди на бежанци.

  infographic illustration    
 • Още 55 млн. евро за сирийските бежанци и местни общности в Йордания и Ливан 
  10 юни 2020 г. 

  Европейският съюз отпуска още 55 млн. евро, за да подпомогне сирийските бежанци и уязвими хора в Йордания и Ливан по време на кризата с коронавируса. Помощта е насочена за осигуряване на здравни грижи, вода, санитарни и хигиенни услуги. Средствата са в допълнение на друг пакет от мерки за подкрепа на стойност 240 млн. евро, одобрен през март.

  infographic illustration    
 • Допълнителни 50 млн. евро за хуманитарна помощ 
  20 май 2020 г. 

  Европейският съюз мобилизира допълнителни 50 млн. евро, за да осигури достъп до здравни услуги, предпазни средства, вода и канализация за уязвими хора в региона на Сахел и езерото Чад, Централноафриканската република, региона на Големите африкански езера, Източна Африка, Сирия, Йемен, Палестина и Венецуела, както и за общността рохингия. Финансирането е насочено през неправителствени организации, международни организации и агенции на ООН, организациите на Червения кръст и Червения полумесец.

  infographic illustration    
 • Заеми в размер на 3 млрд. евро за съседни и партньорски страни 
  15 май 2020 г. 

  ЕС одобрява заеми в размер на 3 млрд. евро за подпомагане на съседни страни и страни партньорки с цел облекчаване на социално-икономическите последици от кризата и съхраняване на финансовата стабилност.

  infographic illustration    
 • ЕС създава хуманитарен въздушен мост 
  8 май 2020 г. 

  Европейският съюз отваря хуманитарен въздушен мост за транспортирането на хуманитарни работници и спешни доставки до критични точки по света.

  infographic illustration    
 • 3,3 млрд. евро за Западните Балкани 
  29 април 2020 г. 

  ЕС мобилизира над 3,3 млрд. евро, за да подпомогне страните в Западните Балкани. Подкрепата е насочена за здравеопазването, социално-икономическото възстановяване, помощ на бежанците, както и за макро- и микро-финансиране.

  infographic illustration    
 • Близо 36 млрд. евро за подкрепа на страни партньорки 
  8 април 2020 г. 

  ЕС обявява финансова помощ от близо 36 млрд. евро (пакет "Екип Европа") за най-уязвимите страни, особено тези от Африка и съседни страни на ЕС.

  infographic illustration    
 • Подкрепа за научните изследвания в Африка 
  8 април 2020 г.  

  Инициативата за партньорство на европейските и развиващи се страни за клинични изпитания обявява три процедури за подпомагане на научните изследвания в африканските страни на юг от Сахара. Общият бюджет е до 28 млн. евро, които идват от европейската програма за иновации "Хоризонт 2020".

  infographic illustration    
 • 700 млн. евро финансова помощ за Гърция за справяне с притока на мигранти 
  3 март 2020 г. 

  ЕС осигурява 350 млн. евро за Гърция, където пристигат най-много бежанци и мигранти. Още 350 млн. евро са предложени в рамките на изменение на бюджета на ЕС. На Гърция е предоставена помощ и под формата на медицинско оборудване, медицински екипи, постройки, палатки и одеяла чрез Механизма за гражданска защита на ЕС.

  infographic illustration    

Голяма част от информацията, която се разпространява относно епидемията, е неточна или заблуждаваща, което прави борбата с вируса още по-трудна. Европейският съюз се стреми да предоставя надеждна информация и си сътрудничи с цифрови платформи за премахването на фалшиви новини и измами. На 10 юни Комисията предложи конкретни стъпки, които могат да бъдат предприети бързо, за борба с дискриминацията.


Прочетете още за мерките, които предприема ЕС за борба с коронавируса.