COVID-19: планът на ЕС за икономическо възстановяване 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Европейският съюз се подготвя да инвестира големи суми в подкрепа на хората и бизнеса, докато Европа се бори с дълбоката рецесия вследствие на коронавируса.

Европейската комисия представи на 27 май в Парламента план за икономическо стимулиране в размер на 750 млрд. евро заедно с променено предложение за бюджета на ЕС за 2021-2027 г. Целта на мерките е да бъде намален шокът от здравната криза и да се проправи път към устойчиво бъдеще.


След като лидерите на страните в ЕС постигнаха споразумение за бюджета и плана за възстановяване в средата на юли, депутатите приеха резолюция на 23 юли, в която изложиха своята позиция преди преговорите със Съвета. Парламентът приветства съгласието на държавните ръководители с общия размер на фонда за възстановяване, но изрази съжаление за намаляването на дела на безвъзмездните средства в пакета.


Депутатите също така настояха, че като единствена пряко избрана институция Парламентът трябва да има пълноценно участие в решенията за плана за възстановяване.


Следващо поколение: Планът на Комисията за възстановяване


Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен представи план за възстановяване в размер на 750 млрд. евро, наречен "Следващо поколение ЕС". Той е насочен за преодоляване на щетите от епидемията и за изграждане на екологосъобразен, цифров, социален и устойчив Европейски съюз.


Планът предвижда Комисията да набере средствата на финансовите пазари, използвайки високия си кредитен рейтинг, което ще гарантира сравнително ниски лихвени разходи. Комисията предложи 500 млрд. евро да бъдат разпределени като безвъзмездна помощ, но държавните ръководители намалиха сумата на 390 млрд. евро на срещата си на 17-21 юли.


Средствата ще бъдат използвани за постигане на целите на ЕС за климатична неутралност и преход към дигитална икономика, за социални разходи и подкрепа на заетостта, както и за засилване на глобалната роля на ЕС.


Освен план за фонд за възстановяване Комисията представи и ново предложение за бюджет на ЕС за 2021-2027 г. в размер на 1,1 трлн. евро. Лидерите на страните в ЕС намалиха предлагания бюджет на 1,074 трлн. евро на срещата на върха на 17-21 юли. Това предизвика протести от Парламента, който посочи, че основни програми са подложени на риск.


Предложенията подлежат на преговори между Парламента и държавите членки в Съвета.

Мрачни икономически прогнози


Последните икономически прогнози, представени от Европейската комисия през юли, показват, че икономиката поема тежък удар вследствие на здравната криза. Като резултат от оставането на хората у дома и рязкото спиране на много сектори се очаква икономиката на ЕС да намалее с поне 8,3% тази година, което би било значително по-голям спад от най-лошата година през предишната криза (2009 г.). През май Комисията бе заявила, че очаква свиване на икономиката от 7,4%.


Може да се окаже, че дори тези мрачни прогнози подценяват реалния размер на кризата, тъй като рестартирането на дейността е постепенно и може да бъде осуетено от втора вълна на коронавируса.


Всички участници в икономиката са засегнати: много хора се страхуват за работните си места и ограничават потреблението си, а компаниите изпитват проблеми с пазарите си и веригите си на доставки. Правителствата са изправени пред спад на приходите от данъци и ръст на социалните плащания, което ще повиши бюджетните дефицити, ще увеличи дълга и държавните разходи за лихви по заеми.


Нужен е амбициозен отговор


Пред лицето на икономическите трудности Европа трябва да предприеме смели и решителни действия, заявиха депутатите в резолюция на 15 май.


Европейският съюз е в процес на изготвяне на следващия си дългосрочен бюджет и тъй като отговорът на настоящата криза ще има определящ характер през идните години, е логично мерките за възстановяване да бъдат част от плановете за бюджета, посочиха депутатите. Парламентът обаче настоява, че финансовият пакет за възстановяване трябва да бъде в добавка към вече съществуващите програми на ЕС, а не да отнема средства от тях.


Депутатите предупредиха, че са готови да упражнят правото си на вето за бюджета, ако исканията им за по-голям дългосрочен бюджет не бъдат удовлетворени.


Инвестициите за възстановяване трябва да бъдат насочени към онези, които са най-силно засегнати, заявиха те и поискаха по-голямата част от парите да бъдат отпуснати безвъзмездно, тъй като заемите биха влошили допълнително финансовото положение на държави, които вече са пострадали в кризата.

Мерките на ЕС целят възможно най-бързо възстановяване на икономическата дейност ©Photocreo Bednarek/AdobeStock  

Резолюцията предложи средствата в пакета за възстановяване да бъдат набрани чрез издаването на "облигации за възстановяване", обезпечени от бюджета на ЕС. Текстът също така посочи нуждата от нови източници на средства за бюджета; в противен случай, неговото нарастване би изисквало по-големи преки вноски от държавите членки.


Мерките за климата и стратегията за развитие на дигитални технологии трябва да останат приоритет, заявиха още депутатите. Към този списък те добавиха и създаването на нова програма на ЕС за здравеопазване, за да бъде гарантирана доставката на медицински продукти навсякъде в ЕС при нужда.


Прочетете какво прави ЕС за борба срещу коронавируса и прегледайте хронологията на взетите мерки.