COVID-19: Десет неща, които прави ЕС, за да изправи Европа на крака 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Научете какво прави ЕС, за да помогне за съвземането на Европа от тежкия икономически шок, причинен от пандемията от коронавируса.

©Adobe Stock/siraanamwong  

Запознайте се с хронологията на взетите от ЕС мерки срещу коронавируса за преглед на всичко, което ЕС прави относно кризата.


1. Осигуряване на голям пакет за стимулиране на икономиката


Европейската комисия предложи план за възстановяване в размер на 750 млрд. евро в допълнение към бюджета на ЕС за 2021-2027 г. Идеята е Комисията да използва високия си кредитен рейтинг и да заеме средства на финансовите пазари при ниски лихви. Парламентът подкрепи плана за възстановяване. Депутатите настояват „зелената“ трансформация да бъде в основата на усилията за излизане от кризата и не искат цялата тежест по погасяването на заемите да бъде стоварвана върху бъдещите поколения.


Лидерите на страните в ЕС постигнаха споразумение за бюджета и плана за възстановяване в средата на юли. Депутатите приветстваха споразумението за пакета от мерки за възстановяване, но изразиха съжаление за намаляването на безвъзмездните средства.


Парламентът заяви, че договореностите на държавните ръководители относно дългосрочния бюджет поставят под заплаха ключови инициативи като Зеления пакт и стратегията за дигитализация и заявиха, че са готови да не дадат съгласието си, ако споразумението не бъде подобрено.

2. Подкрепа за системите на здравеопазване


Укрепването на здравните системи в Европа е ключова задача в борба с настоящата и последващи пандемии. ЕС стартира програмата EU4Health, чиито задачи са да помогне на системите на здравеопазване в държавите членки и да стимулира иновациите и инвестициите в сектора. Създаването на самостоятелна европейска програма за здравеопазване беше искане на Европейския парламент.


3. Защита на малкия бизнес


Малките и средните предприятия представляват 99% от всички фирми в ЕС, което прави тяхното оцеляване ключово за възстановяването. Още в началото на пандемията в Европа ЕС разблокира 1 млрд. евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции, за да се насърчат банките да предоставят ликвидни средства на над 100 000 малки и средни фирми.


4. Намаляване на риска от безработица


Много бизнеси трябваше да затворят по време на кризата, което постави под въпрос бъдещето на хората, работещи в тях. Инициатива на ЕС за ограничаване на рисковете от безработица ще предостави до 100 млрд. евро на държавите членки под формата на изгодни заеми, за да бъдат организирани схеми за подкрепа на заетостта и задържане на заетите на работа.


5. Подкрепа за туристическата индустрия


Туризмът беше силно засегнат от пандемията. ЕС въведе редица мерки за подпомагане на сектора и за защита на правата на пътниците. Бяха приети и мерки за облекчаване на авиокомпаниите, железопътните, сухопътните и морските превозвачи. За да помогне на хората да се ориентират за изискванията на различните страни към пътуващите, ЕС стартира уебсайта Re-open EU, който предоставя актуална информация.


6. Облекчаване на банките за осигуряване на подкрепа на бизнеса и домакинствата


Европейският парламент прие временно облекчаване на някои изисквания към банките, за да ги насърчи да продължат да предоставят кредити на предприятия и домакинства по време на кризата. Промените засягат изискванията за капиталова адекватност и ще позволят на служителите с постоянни договори и на пенсионерите да получават кредити при по-изгодни условия, ще облекчат кредитирането на малкия бизнес и ще подкрепят инвестициите в инфраструктура.


7. Подкрепа за селското стопанство и за риболова


За да се избегнат смущения в доставките на храни, депутатите приеха извънредни мерки за подпомагане на земеделските стопани и рибарите, засегнати от кризата. Рибните стопанства, които е трябвало да спрат дейността си, и малките предприятия в хранителния сектор ще могат да разчитат на подкрепа. Помощ получиха и производителите на вино, плодове и зеленчуци.


8. Насочване на средства от структурните фондове


Още в първите седмици на кризата ЕС стартира инициатива за инвестиции в отговор на коронавируса. Тя осигури 37 млрд. евро от европейските структурни фондове за незабавна подкрепа на страните в ЕС, които се нуждаеха от средства за мерки на местно и регионално ниво.


9. Облекчаване на правилата за държавна помощ


Европейският съюз прие облекчаване на някои изисквания, които ограничават правото на държавите да подпомагат свои компании. Националните власти получиха възможност да предоставят заеми при изгодни условия или да отпускат до 800 000 евро безвъзмездно на фирми, за да могат те да посрещат спешните си нужди от ликвидност.


10. Защита на отслабени компании от чуждестранни конкуренти


Вследствие на кризата много фирми в Европа са уязвими спрямо чуждестранни конкуренти, които получават субсидии от техните правителства. Затова Европейският парламент настоява да се гарантират честни условия на конкуренция. Освен това ЕС публикува насоки към държавите членки, които препоръчват внимателно проучване на инвестициите от страни извън ЕС, за да бъдат избегнати рискове за сигурността.


Прочетете какви мерки взема ЕС за борба с коронавируса.