Шенген и граничната политика на ЕС 
Укрепване на границите на ЕС 

Сигурност  Актуализиран: 
 
Изготвен:   

Европейският парламент работи за укрепване на системата от Шенген за граничен контрол и подобряване на сигурността на границите в Европа.

Споделете тази страница: 

Статии 

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

Необходимо е бързо завръщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство, за да се гарантира свободата на движение и икономическото възстановяване на ЕС, казват евродепутатите.

Съобщения за медиите 

Видеоматериали 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

Статии 

Видеоматериали 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:)