Социална сигурност 
Засилване на социалното измерение на ЕС 

Общество  Актуализиран: 
 
Изготвен:   

Как ЕС насърчава социалното приобщаване и се бори срещу бедността и безработицата? Открийте последните новини за социалната политика на европейско ниво.

Споделете тази страница: 

Статии 

Видеоматериали 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

Статии 

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

Работници, временно командировани в друга държава на ЕС, ще трябва да получават еднакво заплащане за еднаква работа на едно и също място според нов проект, приет от Парламента във вторник .

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

След финално гласуване по Европейския корпус за солидарност във вторник, млади хора вече имат възможност за доброволческа дейност или работа по схеми, свързани със солидарността в ЕС.

       

Европейският съюз иска до 2020 г. поне 75% от хората на възраст между 20 и 64 години да имат работа. Научете как ЕС работи за намаляване на безработицата.

Видеоматериали 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

Статии 

Статии 

Видеоматериали 

       
(Продължителност на видеоматериала:)