Европейски корпус за солидарност: повече възможности за младите хора 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Европейският корпус за солидарност предлага шанс на хора на възраст между 18 и 30 г. да придобият нови умения и да допринесат за eдна по-добра Европа.

Европейският корпус за солидарност дава възможности на млади хора да развият своите лични и социални умения  

Европейският парламент одобри през май 2021 г. новата програма за Корпуса за солидарност, насочена към млади хора, които желаят да се занимават с доброволческа дейност.


През финансовия период 2021-2027 г. в обхвата й ще бъде включена хуманитарна дейност (преди това беше отделна програма).


Корпусът за солидарност ще даде повече възможности за участие, като Европейската комисия и страните в ЕС ще трябва да представят планове за привличане на повече хора в неравностойно положение. Младите хора ще могат да кандидатстват за проекти както в чужбина, така и в своята страна.


Европейският парламент договори увеличаване на бюджета на Корпуса за солидарност с 15% спрямо предходния период (2018-2020 г.).


Какво представлява Европейският корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност бе създаден през 2016 г. Идеята е младите хора да имат възможност да придобият опит и ценни лични и социални умения, като в същото време оказват съдействие на други хора.


Проектите са в области като образование, здравеопазване, екология, работа с деца и възрастни хора, както и с мигранти. Приоритет имат проекти с благотворителна цел.


Дейността на корпуса не трябва да има отрицателно въздействие върху съществуващи работни места и програми за стаж. Корпусът също така няма за цел да замества проекти, свързани със социалните ангажименти на бизнеса.


"Доброволческата дейност е истинска форма на солидарност и е в основата на европейските ценности. Нашата нова програма е по-целенасочена и предлага много повече на младите хора в Европа. Ще можем да преодолеем настоящата криза заедно, ако увеличим гражданската си ангажираност", заяви докладчикът на Парламента Михаела Шойдрова (ЕНП, Чехия).


Можете да се регистрирате за участие в корпуса от 17-годишна възраст, но не можете да започнете участие в проект, преди да навършите 18 години.


Прочетете повече за работата на Парламента в социалната област.