Семейство и кариера: повече права за родителите 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Европейският парламент гласува за осигуряването на условия на труд, които дават повече свобода на родителите и на хора, които се грижат за близките си.

Парламентът одобри на 4 април правила за постигане на по-добър баланс между личния и професионалния живот. Законодателството е стъпка към изграждането на по-социална Европа и цели да стимулира бащите да посветят повече време на семейството си, да подкрепи равенството между половете и да гарантира равни възможности за жените.

Депутатите се обявяват за по-високи минимални стандарти по отношения на отпуска за родители и хора, които се грижат за свои близки, за да не се налага те да избират между кариерата и семейството.

Нивото на заетост на жените в ЕС е 66,5% за 2017 г., далеч под това на мъжете, което е 78%. Вероятността жените да работят на непълно работно време и да прекъснат кариерата си е много по-голяма, като всичко това води до неравенство в заплащането и пенсиите между двата пола.

Новите правила на ЕС целят да осигурят по-добър баланс между работата и личния живот на хората  

Какво предвиждат правилата

Договореният текст със Съвета гарантира правото на поне 10 дни платен отпуск за бащата (или втория родител) покрай раждането или осиновяването на дете. Заплащането ще трябва да бъде не по-ниско от това, което служителят получава при болнични.

Също така се регламентира правото на поне 4 месеца родителски отпуск, от които два месеца няма да могат да се прехвърлят на другия родител. Заплащането за периода, който не може да се прехвърля, ще бъде определено от държавите членки.

Хора, които се грижат за тежко болни или зависими близки, ще имат право на пет дни отпуск от работа. Текстът също така засилва правото им, както и правото на родители на деца до 8 години, да изискват от работодателите гъвкави условия на труд, например възможности за работа извън офиса.

Следващи стъпки

Държавите членки ще имат три години да адаптират националното си законодателство.

Как ЕС защитава правата на работещите

Европейският съюз работи последователно за подобряване на условията на труд. През 2019 г. депутатите подкрепиха въвеждането на минимални права за всички работници, включително такива, които работят на нестандартни договори за Интернет платформи. Парламентът също така прие по-високи изисквания за защита на правата на командированите работници.

На европейско ниво са регламентирани и въпроси като продължителността на работното време, безопасните условия на труд и социалната защита при работа в друга държава от ЕС.