Европейският социален фонд: борба с безработицата и бедността в ЕС 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Обновеният Европейски социален фонд+ ще се бори срещу бедността сред децата и младежката безработица в Европа. Научете повече за фонда от нашето видео.

Европейският парламент одобри на 8 юни 2021 г. правилата за функционирането на Европейския социален фонд + (ЕСФ+) до 2027 г. Новата програма с бюджет от 88 млрд. евро поставя акцент върху подпомагането на децата и на младите хора в борбата с бедността и безработицата в ЕС.

Фондът ще подпомага достъпа до безплатно образование, качествена храна и дом за децата. Той също така ще подкрепя организирането на практически стажове и обучения за безработни млади хора.

Социалните въпроси са главна грижа за мнозина. Европейският социален фонд + ще насърчава социалното приобщаване на хората, които са изгубили работата и доходите си, и ще осигурява храни и базисна помощ на най-нуждаещите се.

Какво представлява Европейският социален фонд 
  • Най-старият финансов инструмент на ЕС за подобряване на възможностите за работа на хората и за повишаване на техния стандарт на живот 
  • ЕС разпределя финансиране от фонда към държавите членки и общините. Средствата отиват за подобряване на заетостта, премахване на слабости в образованието, мерки срещу бедността и социалното изключване 
  • Бенефициенти са обикновено отделни хора ‒ работници; млади хора; хора, търсещи работа; хора в затруднено икономическо положение. От финансиране могат да се възползват също така компании и организации. 

Повече гъвкавост и ефективност


Обновеният фонд обединява редица съществуващи програми:

Европейски социален фонд и Инициатива за младежка заетост
Фонд за европейско подпомагане на хората в най-голяма нужда
Програма на ЕС за заетост и социални иновации

Това ще позволи по-интегрирана подкрепа и ще направи по-лесен достъпа до средства. Например, хора, живеещи в лишения, ще могат да разчитат на по-пълноценна комбинация от материално подпомагане и социална подкрепа.

Ключови приоритети


ЕСФ+ ще инвестира в три главни области:

• образование и обучение през целия живот
• ефективност на пазара на труда и еднакъв достъп до качествени работни места
• социално включване и борба срещу бедността

Фондът ще подкрепя също така придобиването на умения, необходими за новите видове работа, които са свързани с прехода към "зелена" икономика и дигитализация.