Глобализация и заетост: европейска помощ за хора, загубили работата си 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Парламентът одобри нови правила за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, за да го направи по-достъпен и по-полезен при големи кризи.

Фондът на ЕС за приспособяване към глобализацията цели да помогне на освободени служители да си намерят нова работа или да започнат бизнес  

Фондът е един от инструментите за борба с безработицата и цели да подкрепи хора, чиито работни места са засегнати от значими структурни промени вследствие на глобализацията или на големи кризи като пандемията от COVID-19.

Създаден през 2006 г., Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се използва при възникнала нужда за съфинансиране на проекти, които помагат на освободени служители да си намерят нова работа или да започнат свой бизнес.

Прочетете как Европейският парламент се опитва да реши проблемите, произтичащи от глобализацията.

Фонд с по-голяма достъпност


Парламентът прие през април 2021 г. регламента за начина на функциониране на Фонда за приспособяване към глобализацията за 2021-2027 г. В преговорите със Съвета депутатите договориха промени, които следва да направят фонда по-полезен за повече хора, които имат нужда от подкрепа:


  • Фондът ще може да бъде използван, когато от дадена компания бъдат освободени 200 или повече работници (до момента прагът беше 500 освободени работници).
  • Хората ще могат да кандидатстват за еднократна инвестиция от 22 000 евро за стартиране на бизнес
  • Хората, които участват в курс за обучение или си търсят работа, ще могат да разчитат на помощ за гледане на деца

„Фондът ще има ключова роля за подпомагане на освободени работници в тези трудни времена. Сега той е по-подготвен да ни помогне да се изправим пред бъдещите предизвикателства и той ще покрива всякакви видове уволнения в резултат на преструктуриране“, заяви докладчикът на Парламента Вилия Блинкевичиюте (С&Д, Литва).