Борба с вредното и незаконното съдържание онлайн: идеите на Парламента 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Депутатите искат ясно разграничение между незаконното и вредното съдържание онлайн и мерки за защита на потребителите.

©AdobeStock_vegefox.com  

Европейският съюз се подготвя да регулира бързо развиващата се дигитална среда и да наложи световни стандарти със законодателен акт за цифровите услуги. Един от основните въпроси, който депутатите искат да бъде решен, е как да се спре разпространението на незаконни или вредни съобщения. Парламентът направи своите препоръки в три доклада, приети на 20 октомври.


Ясно разграничение между незаконно и вредно съдържание


Депутатите се обявяват за различен подход спрямо незаконното и вредното съдържание. Между двете трябва да се прави разлика: определени видове съобщения, макар и нежелани, не са незаконни - например, дезинформацията; други като отричането на Холокоста са незаконни в някои страни, но не в други. Незаконното съдържание следва да бъде премахвано, а борбата с вредното съдържание трябва да се води по други начини.


Премахване на незаконното съдържание


Парламентът смята, че доброволните действия на платформите не са достатъчни за премахване на незаконното съдържание. Те искат налагането на механизъм, основан на решителни действия след забелязването на такова съдържание. Механизмът следва да:


  • бъде ефективен - потребителите трябва да могат лесно да сигнализират на онлайн посредниците за потенциално незаконно онлайн съдържание. Това ще направи възможно бързото му премахване.
  • избягва злоупотреби - ако дадено съдържание бъде докладвано или премахнато, засегнатите потребители трябва да бъдат уведомени и да имат възможност да обжалват решението пред национален орган за уреждане на спорове.
  • защитава правата и свободите на потребителите, включително правото на изразяване и информация. Онлайн посредниците трябва да премахват незаконното съдържание по недискриминационен начин и да не премахват съдържание, което не нарушава закона.

Според депутатите крайното решение за законността на съдържание, създадено от потребителите, трябва да се взема от независими съдилища, а не от частни дружества.


Ако незаконното съдържание има престъпен характер, то трябва да бъде преследвано и по съдебен ред. Комисията следва да обмисли налагането на изискване на онлайн платформите да сигнализират компетентните власти за тежки престъпления.


Борба с вредното съдържание


За решаване на проблема с вредно съдържание като езика на омразата и дезинформацията депутатите предлагат да се засилят изискванията за прозрачност към платформите и да се работи за повишаване на медийната грамотност на потребителите.


Една от причините за бързото разпространение на дезинформацията е, че бизнес моделите на платформите насърчават появата на сензационно съдържание, върху което потребителите са изкушени да кликнат. За справяне с това Парламентът предлага прозрачност на политиката за набиране на приходи на онлайн платформите.


По-голям избор за потребителите относно това, което виждат


Депутатите искат да дадат на потребителите по-голям контрол върху това, което виждат онлайн, и дори възможност да се откажат изцяло от автоматичен подбор на съдържанието.


Персонализираните реклами също се разглеждат като проблем. Депутатите биха желали те да са по-малко натрапчиви и да отчитат по-добре контекста на това, което гледа потребителят в конкретния момент, вместо неговата история на сърфиране в интернет. Комисията е приканена да обмисли различни варианти за регулиране на тези реклами, включително и забрана.


Европейската комисия представи на 15 декември предложението си за законодателен акт за цифровите услуги.