Здравната политика на ЕС 
Защита на здравето на европейците 

Общество  Актуализиран: 
 
Изготвен:   

Здравната политика на ЕС цели да подкрепи грижите за здравето, да осигури защита срещу заплахи и да синхронизира използваните от страните в ЕС подходи.

Споделете тази страница: 

Статии 

       
Съобщение за пресата 

Съобщение за пресата 

Членовете на ЕП са готови да преговарят с държавите членки по рамката на ЕС за профилактика и контрол на заболяванията и за съвместно справяне с трансграничните заплахи за здравето.

Видеоматериали 

Статии 

Видеоматериали 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

Статии 

Статии 

Видеоматериали 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

       
(Продължителност на видеоматериала:) 

Статии 

Видеоматериали