Сигурност 

Продукти в тази категория 

Въоръжени патрули в Париж Photo by Manu Sanchez on Unsplash        

Сигурност 
 

Редица градове в Европа станаха обект на терористични нападения от 2015 г. насам. Научете повече за профила на терористите и за мерките на ЕС срещу тях.

Таня Файон за временното въвеждане на проверки на вътрешни граници за Шенгенското пространство        

На вътрешни граници в зоната на Шенген не би трябвало да има контрол, но някои страни правят проверки от четири години. Според депутатите това е мярка само за крайни случаи.