Тероризъм: Парламентът одобри криминализиране на свързани деяния 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Тероризмът не е просто един зловещ престъпен акт, а цяла поредица от подготвителни действия, които правят възможно немислимото. Онези, които планират бъдещи нападения, трябва да бъдат заловени преди самия удар и да бъдат подведени под отговорност. Европейският парламент одобри на 16 февруари директива, която криминализира редица деяния като пътуването в чужбина с цел участие в терористични актове или възхвалата им онлайн. Депутатите подкрепиха и засилване на проверките на външните граници на ЕС.

Мерки срещу отишлите в чужбина да се бият и срещу "вълците единаци"


Директива за борбатата с тероризма е насочена срещу растящата заплаха от радикализирани европейци, които се завръщат от боевете в Сирия и Ирак, както и срещу "вълци единаци", които подготвят терористични актове сами.


Смята се, че около 5 000 европейци са се включили в конфликтите в Близкия Изток на страната на терористите, като мнозинството от тях са от четири страни: Франция, Великобритания, Германия и Белгия. Според някои доклади 20-30% се завръщат в Европа, но в случай, че ИДИЛ претърпи загуби в близките месеци, броят на онези, които търсят път обратно, може да нарасне, посочва Европол.


В същото време съществува и рискът от нападения, организирани от отделни лица, които не принадлежат към нито една група. Такива нападения се предотвратяват по-трудно, но все пак е възможно „вълци единаци“ да бъдат заловени на база на тяхната онлайн активност или финансови операции.


"Ние постигнахме добър баланс между сигурността, от една страна, и защитата на основните права, от друга, защото няма смисъл от сигурност без права", заяви по време на пленарния дебат на 15 февруари Моника Холмайер (ЕНП, Германия), авторка на доклада на ЕП.


Какво предвижда директивата


Основната цел на законодателния текст е криминализирането в целия ЕС на подготовката на терористични актове. Това включва:


  • пътуването с цел тероризъм - например пътуването до Сирия за присъединяване към ИДИЛ, или отиването в друга страна от ЕС с цел извършване на терористичен акт;
  • предоставянето или получаването на обучение, например участието в тренировъчен лагер в чужбина или получаването на инструкции през Интернет;
  • предоставянето или събирането на средства, заделени специално за терористични действия;
  • възхвалата на тероризма, например чрез прослава на терористи или на техните деяния в Интернет.

Страните-членки ще имат 18 месеца, за да въведат мерките от директивата в националното си законодателство.


Затягане на проверките на външните граници


Парламентът прие също така регламент, който засилва контрола върху европейските граждани, влизащи в ЕС. Властите ще извършват проверки за тях в бази данни, например за изгубени и откраднати документи. Такива проверки вече се извършват за граждани на трети страни, влизащи в ЕС.


Разгледайте нашата инфографика и нашата тематична страница за повече информация относно всичко, което Европейският парламент прави за противодействие на терористичната заплаха.