Тероризъм: депутатите предлагат нови мерки срещу заплахата 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Парламентът прие доклад на специалната комисия на ЕП за борба с тероризма с препоръки за мерки срещу нови атаки. Те включват засилен обмен на данни и предотвратяване на радикализацията.

Цветя и послания в памет на 130-те жертви на терористичните атаки в Париж през ноември 2015 г.  

Комисията бе сформирана през юли 2017 г., за да направи оценка на слабостите в европейския отговор на тероризма. Заключенията и препоръките на депутатите бяха одобрени на пленарното заседание на 12 декември.

Сътрудничество и споделяне на информация

Тези, които подготвят терористични актове, често оперират в няколко страни едновременно. Това налага координирани действия и обмен на данни от страните в ЕС - области, в които все още има какво да се желае.

„Все още има пропуски в обмена на информация между държавите членки, технически пропуски в оперативната съвместимост“, заявява Моника Холмайер (ЕНП, Германия), съавтор на доклада на комисията. „Ако искаме да засилим обмена на информация, правомощията на Европол и Евроджъст трябва да бъдат засилени и те да бъдат използвани като информационни центрове“, добавя тя.

Другият съавтор на доклада Хелга Стивънс (ЕКР, Белгия) отбелязва проблема с криптираните съобщения в социалните мрежи и с липсата на технически умения у малките страни да преодолеят защитата. „Аз предлагам да дадем на Европол правомощия да се специализира в декриптиране, за да могат те да окажат съдействие на страните членки. Това би дало на следователите и на полицията достъп до съобщения в WhatsApp и Messenger например“.

По-добра защита на външните граници

Слабости в граничния контрол улесняват проникването на опасни хора на европейска територия. Докладът приканва страните в ЕС да инвестират в съвременно информационно оборудване, за да направят възможни проверките в бази данни и да гарантират, че тези бази данни са съвместими и могат да обменят информация. Освен това депутатите подчертават нуждата от използване на биометрични данни за идентификация.

Предотвратяване на радикализацията

Екстремистки послания в социалните медии, книги и видеоматериали са сред основните подбудители към тероризъм и други престъпления, основани на омразата. Затова депутатите обръщат особено внимание на мерките срещу радикализацията.

Докладът призовава за законодателство, заставящо компаниите да свалят публикации, призоваващи към тероризъм, и да докладват редовно за подобни случаи.

Сред предложенията на Хелга Стивънс е и създаването на списък на хора, проповядващи омраза, тъй като към момента те могат да действат необезпокоявани, ако се преместят от една страна от ЕС в друга.

Прекъсване на финансовите потоци

Подготовката на терористични актове често изисква средства, които се набавят чрез контрабанда или по други сенчести начини. Затова депутатите призовават за по-добро проследяване на произхода на антики и творби на изкуството, особено от конфликтни зони, както и за идентифицирането на ползватели на електронни портфейли, предплатени карти, платформи за набиране на средства онлайн и системи за мобилни плащания.

Друг аспект на проблема е изграждането и поддържането на места за поклонение. Депутатите искат забрана на финансирането от страни, които са против демокрацията, правата на човека и върховенството на закона. „Всички религиозни институции следва да бъдат прозрачни и да могат да покажат откъде идва финансирането им“, заявява Хелга Стивънс.

Други мерки

Депутатите подчертават нуждата от засилване на мерките за защита на важна инфраструктура като електрическата мрежа и газопроводи. Те също така се обявяват за затягане на контрола срещу незаконния трафик на оръжия и за ограничаване на покупките на химически вещества, които могат да се използват за производството на експлозиви.

Текстът призовава и за защита на правата на жертвите на тероризъм, включително правото им на компенсации.