Онлайн материали в подкрепа на тероризма ще се свалят в рамките на час 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Правила на ЕС заставят Интернет компаниите да премахват съдържание, насърчаващо тероризма, в рамките на час след получаване на инструкции.

Бързото премахване на вредно съдържание може да спре неговото разпространение в Интернет. Снимка на Grzegorz Walczak в Unsplash  

На 28 април Парламентът одобри правила срещу разпространението онлайн на съдържание, което насърчава тероризма. Целта е Интернет платформите бързо да премахват съдържание, което националните власти смятат за вредно и опасно.


Скоростта на премахване е важна, защото иначе то може да бъде копирано или споделено на други уебсайтове. Ако компаниите систематично и постоянно не спазват изискванията, те ще бъдат заплашени от санкции в размер до 4% от световния им оборот.


Борба с тероризма и свобода на изразяване


Законодателството има за задача да се бори с радикализацията и да засили обществената сигурност, но депутатите също така са загрижени за последствията за свободата на изразяване и на печата.


Одобрените от Парламента правила гарантират, че информация, разпространявана с образователна, журналистическа, художествена или научна цел или с цел запознаване на обществото с проблема няма да се счита за съдържание, насърчаващо тероризъм.


Депутатите също така искат Интернет компаниите да създадат удобни за потребителите механизми за подаване на сигнали и да гарантират бързото и прозрачно разглеждане на сигналите.


Платформи като Facebook или YouTube няма да бъдат задължени да откриват вредно съдържание - нещо, което би поставило сериозна тежест върху тези компании. Следенето на информацията и активното търсене на факти за незаконна дейност ще бъде задача на компетентния национален орган.


Използването на филтри или автоматични програми за откриване на вредно съдържание също няма да бъде задължително, тъй като това може да доведе до неточности и да категоризира невинни съобщения като такива, насърчаващи тероризъм.


Как ще работи системата


Държавите в ЕС ще трябва да определят орган, който ще се занимава с наблюдението, и да уведомят Европейската комисия, която ще състави списък на съответните институции във всяка от страните.


Когато националните власти решат, че дадено съдържание насърчава тероризма, ще бъде изпращан иск за премахване на съдържанието до съответната Интернет платформа и тя ще трябва в рамките на час да го свали или да забрани достъпа до него във всички страни членки.


Процедурата може да затрудни Интернет компании, които никога не са получавали преди инструкции за премахване на съдържание. Депутатите предлагат тези компании да получават предварително (поне 12 часа преди първия иск) информация за срокове и очаквани от тях действия от компетентния държавен орган.


Процедурни стъпки

Предложението за регламент бе представено за пръв път от Европейската комисия през септември 2018 г. по искане на ръководителите на страните в ЕС. Парламентът и Съветът постигнаха съгласие по текста през декември 2020 г. Комисията по граждански свободи одобри компромисния текст през януари 2021 г.


Научете повече за проблема с тероризма и мерките на ЕС: