Шенген: пътят към спиране на проверките на вътрешни граници в ЕС 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Страните в ЕС премахват граничните проверки заради коронавируса. Парламентът иска координиран подход за възстановяване на свободното движение.

Проверки на границата между Франция и Испания ©REUTERS/NACHO DOCE/AdobeStock  

Свободното пътуване в рамките на ЕС доскоро беше ограничено заради мерките срещу разпространението на коронавируса. С подобряването на обстановката и приближаването на летните месеци страните постепенно вдигат ограниченията.

 

Депутатите в Европейския парламент настояват за завръщане възможно най-скоро към безпрепятствено пътуване в рамките на Шенгенската зона, тъй като свободното движение на хора, стоки и услуги би спомогнало за икономическото възстановяване.

 

Парламентът прие резолюция на 19 юни, която изразява безпокойство относно продължаващите проверки на вътрешни граници. Свободното движение трябва да се възстанови, като се спазва принципът на недискриминация, заявиха депутатите.


Ограничения на движението


“Държавите членки действаха сами и сега е крайно време ЕС да се намеси, преди да е станало твърде късно и да бъдат причинени непоправими щети на Шенген", заяви Таня Файон (С&Д, Словения), която ръководи работна група в Парламента за наблюдение на функционирането на шенгенските правила. “Комисията трябва да поеме водеща роля за възстановяване на свободата на движение, на първо място за работещите в друга държава от ЕС. Европейската координация има решаващо значение."


Според правилата всяка държава членка има право да въведе гранични проверки на вътрешни граници за ограничен период от време, ако има сериозна заплаха за обществените политики или вътрешната сигурност. Държава, която реши да върне проверките, трябва да уведоми Европейската комисия и Парламента. Комисията в момента следи за въведените ограничителни мерки заради COVID-19 по страни.


Насоки на ЕС за отваряне на границите


В пакет от препоръки за безопасното възстановяване на пътуванията в ЕС Европейската комисия предложи на 13 май на страните в ЕС и тези, които са част от Шенген, да отворят постепенно своите вътрешни граници. Ударението се поставя върху координацията на мерките между страните, недопускането на дискриминация по национален признак и зачитането на общи здравни критерии, основани на насоки от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.


Министрите на вътрешните работи потвърдиха на среща на 5 юни, че мнозинството от държавите ще премахнат контрола по вътрешните си граници и свързаните с тях ограничения за пътуване до 15 юни, а други — до края на месеца. Министрите постигнаха съгласие да продължат да работят в тясно сътрудничество и под ръководството на Комисията. Комисията от своя страна издаде препоръки за вдигането на ограниченията спрямо страни извън ЕС от 1 юли 2020 г. Открийте актуална информация за условията за пътуване и мерките за безопасност във всяка страна от ЕС.


От началото на епидемията Европейската комисия се стреми да гарантира движението на работници в критично важни сектори и доставките на стоки и услуги в единния пазар. Тя също така улесни завръщането у дома на стотици хиляди европейци, озовали се в чужда страна в началото на кризата, и предложи ограничения за влизането на граждани на държави извън ЕС, които ще останат в сила до края на юни.


Прочетете повече за това какво прави ЕС за борба с коронавируса и се запознайте с хронологията на взетите мерки.


Позицията на Парламента


Депутатите в ЕП настояват за възстановяването на свободното движение на хора, стоки и услуги в ЕС. Те също така се обявяват за засилване на сътрудничеството в ЕС, за да се гарантира липсата на дискриминация срещу европейски граждани.


В дебат за състоянието на Шенгенските правила в комисията по граждански свободи на ЕП Таня Файон припомни за затварянето на граници по време на миграционната криза през 2015 г. Някои държави продължиха да осъществяват проверки с години и бяха критикувани за това от Парламента. “Ако не възстановим целостта на Шенген, ще застрашим сериозно европейския проект”, заяви тя. Депутатите искат възстановяване на граничните проверки да бъде възможно само при изключителни ситуации и за ограничено време.


Прочетете как Парламентът работи за укрепването на Шенгенската система на свободно придвижване и за подобряване на граничната сигурност.

Зоната на Шенген включва: 
  • 22 страни от ЕС (Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чехия и Швеция) 
  • 4 страни извън ЕС (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) 
Шенгенската зона се състои от 26 страни, които са постигнали споразумение да премахнат редовните проверки на вътрешните си граници