Общество 

Продукти в тази категория 

Инфографика: искания за получаване на убежище и бежанци по страни        

Статистическите данни показват, че миграционната вълна от 2015 и 2016 г. намалява. Запознайте се с числата от нашата инфографика.