Използване на генно модифицирани организми: право на държавите да решават 

 
 

Споделете тази страница: 

Доматено пюре от ГМО ©BELGA/SCIENCE  

Депутатите от Комисията по околна среда на ЕП подкрепиха във вторник предложение да се даде възможност на държавите-членки да забранят или ограничат култивирането на генетично модифицирани организми (ГМО). Страните ще могат да вземат това решение на базата на екологични съображения. "Нашето предложение предоставя на държавите солидна, правна основа " за подобно решение, обясни докладчикът Corinne Lepage (АЛДЕ, Франция).

Според евродепутатите от Комисията по екология държавите-членки ще трябва имат възможност да ограничават и забраняват отглеждането на ГМО по агро-екологични съображения (неблагоприятни последици за биоразнообразието,  промени в земеделските практики, социално-икономическите въздействия), но не и по причини, свързани със здравето.


Евродепутатите смятат, че това ново предложение ще даде на държавите-членки повече правна сигурност срещу евентуално оспорване на забраната от страна на Световната търговска организация.


Новият закон няма да промени процедурата за даване на разрешения, която ще продължи да се извършва на европейско ниво и да допълва решенията, взети от държавите-членки. Тази процедура се базира на независимата оценка на риска, извършвана от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA).


Гласуването на новите предложения в Комисията по екология бе доста оспорвано: 34 "за", 10 "против" и 16 "въздържали се".


Corinne Lepage : "Повече свобода за държавите членки"


"Докладът има за цел да даде по-голяма свобода на държавите-членки. Проектът е балансиран и отразява желанията и тревогите на различните страни", подчерта докладчикът Corinne Lepage. Тя допълни още, че "това гласуване е ясен сигнал от страна на Парламента към Съвета и Комисията: "процедурата на даване на разрешителни на ниво ЕС трябва да се запази, но някои селскостопански, екологични и социално-икономически ефекти...могат да дадат на държавите-членки основание за забрана или ограничения при отглеждането на ГМО."


Какво предстои?

Докладът относно ГМО трябва да бъде гласуван в пленарната зала през юни.


На дневния ред на евродепутатите са няколко важни теми свързани с безопасността на храните. Следващата седмица Комисията по екология ще разгледа новите предложения за етикетиране на храните (19 април). Евродепутатите все още имат някои различия, като например по въпроса за изрично указание на страната на произход на някои храни.


На вниманието на депутатите от Комисията по земеделие е доклад за качеството на селскостопанските храни. Идеята е да се въведе задължително етикетиране на мястото на отглеждане и да се насърчи използването на традиционни храни.


Очаква се през май ЕП да гласува позиция по въпроса с т.нар. "нови храни",  които са произведени благодарение на нови технологични процеси или не са били традиционно консумирани в ЕС. ЕП и Съветът не можаха да постигнат споразумение по въпроса за използването на клонирани животни за храна, ЕП искаше пълна забрана, докато Съветът бе склонен да приеме забрана само за продукти от клонирани животни, но не и забрана на продукти от техните потомства.

ГМО в Европа  
  • Разрешени ГМО в ЕС са памук, царевица, бактериален протеин, щамове дрожди, маслодайна рапица, картофи, соя, захарно цвекло.  
  • ГМО са забранени в Австрия, Франция, Гърция, Унгария, Германия и Люксембург. 
  • 53% от европейците смятат, че ГМО могат да бъдат вредни, 61 на сто изпитват безпокойство по отношение на ГМО 
  • ГМО са най-популярни в САЩ. Там 93% от соята и 86% от царевицата са генно модифицирани