Комисията по околна среда на ЕП одобрява мерки за по-чисти коли 

 
 

Споделете тази страница: 

Комисия по околна среда на ЕП гласува по стъпките за достигане на целта за налмаляване на емисиите на въглероден диоксид до 2020 г. © BELGA/J.Hardy/Maxppp  

Комисията по околна среда на ЕП прие на 24 април правила, улесняващи постигането на амбициозните цели на ЕС за по-чисти коли до 2020 г. До тогава емисиите на въглероден диоксид от леки автомобили ще трябва да спаднат до 95 г/км от сегашните 160 г/км. Приетото в парламентарната комисия предложение очертава нужните стъпки. Въпросът е важен, тъй като колите отговарят за една пета от емисиите въглероден диоксид днес, а емисиите от сухопътния транспорт са нараснали с 26% между 1990 и 2008 г.

Яснота за целите до 2020 г. и след това

Целта за 2020 г. от 95 г/км емисии въглероден диоксид ще бъде постигната постепенно, като лимитите ще бъдат намалявани от година на година. ЕС също така планира и стъпките след 2020 г. - до 2050 г. емисиите от сухопътен транспорт ще трябва да бъдат намалени наполовина. Правилата следва да наложат яснота на пазара, за да могат производителите да работят спокойно върху развитието на нужните технологии.

Как ще бъде постигната целта

Предложението въвежда стимули за производителите да правят коли, които замърсяват по-малко. Ако те създадат автомобили, които генерират по-малко емисии от заложените в целта, те получават т.нар. "супер кредити", които след това могат да се използват, за да компенсират резултатите в други години, когато те не успяват да изпълнят нормите. Ако производителите създадат коли, които замърсяват повече от предвиденото, те ще трябва да платят за разликата над лимита.

При оценката на емисиите се вземат предвид всички коли, произведени от дадена компания. По този начин ако определен производител има модели, които замърсяват повече, той ще трябва да компенсира с достатъчно екологично чисти коли от други модели.

В търсене на верния баланс

При подготовката на позицията си депутатите трябваше да отчетат не само ефекта върху околната среда от дискутираните мерки, но и отражението им върху индустрията. Докладчикът Томас Улмер (ЕНП, Германия) заяви: "Определянето на задължителни норми за емисиите, които производителите трябва да спазват, има огромно влияние върху работните места навсякъде в Европа." Той добави, че новите правила ще доведат до по-икономични коли и по този начин ще спестят пари на потребителите.

Следващи стъпки


На база на гласуваната позиция в парламентарната комисия по околна среда представители на ЕП начело с г-н Улмер ще започнат преговори със страните-членки. Предвижда се текстът да бъде гласуван на пленарно заседание през юли 2013 г. Парламентът и Съветът трябва да достигнат съгласие, за да влезе той в сила.