Промени в климата: Работата на Парламента за намаляване на въглеродните емисии 

 
 

Споделете тази страница: 

Европейският парламент е ангажиран в борбата за избягване на климатична катастрофа ©BELGA_EASYFOTOSTOCK  

Топене на ледовете, урагани, изчезване на животински видове, икономически и социални бедствия: промените в климата са сред най-големите предизвикателства на нашето време и засягат всички региони по света по един или друг начин. Европейският парламент е твърдо ангажиран със създаването на законодателство, което насърчава провеждането на отговорна и насочена към бъдещето политика за овладяване на процеса и ограничаване на щетите.

Европейският съюз е решен да намали емисиите си от парникови газове с поне 20% под нивото от 1990 г. до 2020 г. и с поне 40% до 2030 г. Освен това ЕС цели да подобри енергийната си ефективност и да увеличи дела на консумираната енергия от възобновяеми източници.


През февруари 2017 г. Парламентът одобри предложения за промени в схемата за търговия с емисии на ЕС с цел да стимулира ръст на цените на разрешителните за емисии. По този начин големите замърсители ще плащат повече и ще имат интерес да инвестират в устойчиви и екологични технологии.


Схемата за търговия с емисии е един от основните инструменти, чрез които ЕС се стреми да постигне амбициозните си цели в областта на климата, които следва да допринесат за ограничаването на глобалното затопляне в рамките на 2 градуса Целзий.


Борбата с промените в климата е един от приоритетите на ЕС в законодателната програма за 2017 г.


Прочетете повече за работата на Парламента в областта на климата.