Генно модифицирани организми: нещата, които трябва да знаете за одобряването им 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Научете повече за генно модифицираните култури и тяхното одобрение в ЕС  

Използването на генно модифицирани организми (ГМО) остава спорен въпрос и затова ЕС има строги правила и сложни процедури за одобряване на тяхното отглеждане и продажба. От април 2015 г. страните в ЕС имат право да забранят отглеждането на ГМО на своя територия, но трябва ли могат да спрат и комерсиализацията им? Парламентът гласува на 28 октомври срещу националните забрани за продажба. Представяме Ви основните факти в дискусията.

Какво представляват генно модифицираните организми?


Това са организми, чиито генетичен материал е променен по изкуствен път, за да им бъде дадено ново свойство. Например, измененията могат да направят определено растение по-устойчиво спрямо дадена болест или срещу засушаване или да подобрят добива.


Кои са основните засегнати култури?


Това са царевица, памук, соя, маслодайна рапица и захарно цвекло.


Позволени ли са генно модифицираните култури в Европа?


Отглеждането и продажбата на генно модифицирани организми в Европа може да се извършва само след предварително разрешение на ниво ЕС. Процесът включва изготвяне на експертна оценка за риска.


Само един сорт царевица - MON 810 – е получавал разрешение за отглеждане в ЕС. Това е станало през 1998 г. През 2013 г. MON 810 е била отглеждана главно в Испания и в по-малка степен в Португалия, Чехия, Румъния и Словакия. От друга страна, осем страни, сред които и България, не са допускали отглеждането й. Към момента срокът на разрешението е изтекъл и този вид царевица чака за подновяване. Има искания и за още 7 култури, но разрешения към момента не са дадени.


Що се отнася до вноса в ЕС, 58 вида ГМО имат разрешения за продажба като храна или фураж, а още 58 очакват решение. Например, по-голямата част от соята се внася от страни, които използват ГМО сортове (вижте инфографиката за повече подробности).


Потребяват ли европейците ГМО? Как можем да знаем?


Повечето от културите, одобрени за продажба, са за фураж, но някои вносни храни могат да съдържат ГМО.


Системата за етикетиране на храните в ЕС задължава фирмите да посочват дали храните или фуражите, които те произвеждат, съдържат ГМО (ако присъствието им в съответния продукт е с дял от поне 0.9%).


Компаниите имат също така възможност да обявят на етикета върху храната или фуража дали се съдържат ГМО.


Кой одобрява генно модифицираните организми в ЕС?


Зависи дали става въпрос за отглеждане или продажба.


По отношение на отглеждането, разрешение се дава на европейско ниво, но страните-членки вземат окончателното решение. Директива на ЕС даде на страните-членки право от април 2015 г. да спират отглеждането на своя територия по всяко време, дори след предоставянето на разрешение на ниво ЕС. Страните могат да обосноват решението си с широк набор от причини, а не само със здравни и екологични рискове, както беше преди.


По отношение на продажбата, страните в ЕС трябва да спазват решението на европейско ниво. То се взема с мнозинство от страните-членки. Ако няма мнозинство сред страните-членки нито в подкрепа на одобрението, нито срещу него, решението се оставя в ръцете на Европейската комисия.


Какво предлагаше Европейската комисия?


Комисията предлагаше страните-членки да имат право да забраняват продажбата на ГМО на своя територия, дори и ако те са одобрени на ниво ЕС. Парламентът обаче гласува срещу това предложение на 28 октомври.


Защо депутатите се обявиха срещу идеята страните-членки да могат да забраняват продажбата на ГМО на своя територия?


Те се опасяват, че такова едно предложение ще се окаже неработещо и ще доведе до ограничения на вътрешния пазар и въвеждане на гранични проверки между страни, които имат различни виждания относно допускането на генно модифицирани организми на своя територия.


Какво ще стане след отхвърлянето на предложението на Комисията?


След като ЕП отхвърли законодателното предложение на 28 октомври, страните-членки ще трябва да решат дали да продължат преговорите за допускане на национални забрани на комерсиализацията или да оставят в сила настоящите правила за продажба на ГМО в ЕС, които изискват решения на европейско ниво.


Прочетете повече в съобщението за гласуването в ЕП относно продажбата на ГМО.