Нови храни: ЕС опростява правната рамка за иновации в хранителната област 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Научете повече за новите храни в ЕС  

Чували ли сте за семена от чиа, флавоноиди или протеини от рапица? Може би не сте, но всички те са официално обявени за "нови" храни. На 28 октомври депутатите гласуваха с 359 гласа "за", 202 гласа "против" и 127 въздържали се доклад за опростяване на процедурата по одобрение на подобни храни. Регламентът има за цел да защити общественото здраве и да гарантира безопасността на храните, без да пречи на иновациите в тази област. Текстът ще трябва да бъде одобрен от Съвета, преди да влезе в сила.

Регламентът на ЕС за новите храни е от 1997 г., но от тогава са разработени много нови продукти и хранителни съставки. Промените са необходими, за да бъде отразен постигнатият научно-технологичен напредък в областта.


Какво представляват новите храни?


Тук се включват продукти с различен произход, например от насекоми, гъби и водорасли, но също и продукти, съдържащи наноматериали или нови оцветители. Тези храни са разработени неотдавна или се произвеждат с помощта на нови технологии и производствени процеси. Храни, които са традиционно консумирани извън ЕС, също могат да бъдат класифицирани като нови.


Промените в законодателството


Гласуваният в пленарна зала текст предвижда новите храни да бъдат подложени на оценка на безопасността и одобрение чрез напълно хармонизирана процедура, важаща за целия ЕС. Европейският орган за безопасността на храните ще трябва да извърши оценката във всеки един случай, в който определена храна може да има отражение върху човешкото здраве.


С промените в регламента се дава нова дефиниция на наноматериалите и се ограничава тестването върху животни.