Социални права: поглед към предизвикателствата, породени от новата икономика 

 
 

Споделете тази страница: 

Самонаети лица ли са разносвачите? ©AP Images/European Union-EP  

Равни възможности и достъп до трудовия пазар, справедливи условия на труд и адекватна социална защита са някои от принципите, които ЕС се опитва да утвърди с нова инициатива за Европейски стълб на социалните права. Европейската комисия представя плановете си в пленарната зала на ЕП на 26 април. Един от сериозните проблеми в цяла Европа са новите форми на заетост, създадени от появяващите се онлайн платформи, и правата на хората, които работят в тях.

Нови бизнес модели


В последните години компании като Uber и Deliveroo създадоха мобилни приложения, които позволяват на хората да поискат лесно превоз или да поръчат храна. Компаниите зад тези мобилни приложения и шофьорите или разносвачите след това си поделят приходите от предоставяните услуги.


Този бизнес модел носи реални предимства, посочва Хена Виркунен (ЕНП, Финландия), която е изготвила доклад на Европейския парламент за онлайн платформите и единния цифров пазар. „Глобалният характер на дигиталната икономика увеличава избора за потребителите и засилва ценовата конкуренция“, заявява тя и добавя, че „работещите имат възможност да решат колко и къде искат да работят“.


Печалби за сметка на условията на труд?


Част от успеха обаче може да бъде обяснена със спестяването на материални разходи и социални осигуровки за работниците. Компаниите разглеждат тези, които физически предоставят услугите, не като служители, а като независими сътрудници, които сами отговарят за поддържането на използваните от тях коли или велосипеди. Тъй като нямат трудови договори, работещите не получават гарантирано минимално заплащане или право на отпуск.


Подобна интерпретация на отношенията предизвиква възражения на много места. Испанска асоциация на таксиметрови шофьори повдигна пред Европейския съд въпроса дали Uber трябва да бъде третирана като цифрова платформа, транспортна компания или и двете едновременно. Правните задължения на компанията зависят от това как тя би била класифицирана.


Британските съдилища вече се произнесоха, че шофьорите на Uber не са самонаети лица, и че водопроводчици, предоставящи услуги от името на дадена компания, не са независими оператори, а работници, които имат социални права.


„Жизнено важно за ЕС е да създаде равни условия за конкуренция между доставчици на услуги онлайн и в реалния свят. Правото на ЕС в областта на конкуренцията трябва да бъде спазвано и в реалния свят, и онлайн“, посочва г-жа Виркунен.


„Тези платформи може и да осигуряват по-добри и по-евтини услуги за потребители и да създават работни места, но това повдига въпроси относно наличието на нелоялна конкуренция и „социален дъмпинг““, заявява Мария Жоау Родригеш (С&Д, Португалия), авторка на доклад на ЕП по повод на Европейския стълб на социалните права.


В текста, приет от Парламента през януари 2017 г., депутатите призовават Комисията да гарантира, че новите форми на заетост ще трябва да отговарят на съществуващите изисквания за минимални условия на труд.


Проследете пленарния дебат в ЕП за Европейския стълб на социалните права. Очаква се той да започне на 26 април след 18 часа българско време.